Forventningsundersøgelsen: 2. kvartal 2016

​​​​​Den 22. udgave af Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskernes forventninger og forhold til boligmarkedet viser, at danskerne fortsat har forventninger om stigende boligpriser. Forventningerne har ikke udviklet sig siden foråret 2015. 
Denne undersøgelse indeholder bl.a. en behandling af, hvilke faktorer, der får potentielle førstegangskøbere til at overveje, at købe deres første ejerbolig. Selvbestemmelse vejer tungest blandt forklaringerne. Men priser, kommende prisstigninger og manglende tilgængelighed af lejeboliger spiller også ind.

Forventningsundersøgelsen: juli 2016

​​​Den 21. udgave af Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskernes forventninger og forhold til boligmarkedet viser, at danskerne fortsat har forventninger om stigende boligpriser. Forventningerne er stadig forholdsvis forsigtige.
Der er i denne undersøgelse ekstraordinært blevet spurgt ind til danskernes kendskab til nylige ændringer i den offentlige regulering af bankernes muligheder for at yde boliglån. Lidt under halvdelen af danskerne er bekendt med, at det i november 2015 blev et formelt krav, at man som boligkøber stiller med en udbetaling på 5% af boligens værdi.​​​​​

Det Byggede Danmark - magasin 3

​​Det Byggede Danmark er en serie af magasiner, der beskriver hele det byggede miljø i Danmark i bred forstand. Det vil sige alle bygninger og al anlægsinfrastruktur. Fokus er på at fortælle om den betydning, byggeri og anlæg har for den enkelte borgers livskvalitet såvel som samfundsnytten af investeringerne. Magasinerne er altså ikke begrænset til boligøkonomiske emner.​

Forventningsundersøgelsen: april 2016

Boligøkonomisk Videncenters 20. forventningsundersøgelse tyder ikke på nogen større udvikling i danskernes forventninger til prisudviklingen på boligmarkedet siden foråret 2015. Til gengæld tegner der sig et billede af tiltagende købsovervejelse blandt de, som indtil videre har stået uden for ejerboligmarkedet, særligt i Region Hovedstaden. De potentielle førstegangskøbere er spurgt om hvad der får dem til at overveje at købe. Resultaterne viser, at førstegangskøberne i de forskellige dele af landet i nogen grad har forskellige bekymringer.​​

Forventningsundersøgelsen: december 2015

​Bol​igøkonomisk Videncenters 19. forventnings­under­søg­el­se er gennemført i samarbejde med Danmarks Statistik i august og september 2015. Der er i undersøgelsen konstateret de højeste forventninger til boligpriserne i nogen af forventningsundersøgelserne, BVC har fået foretaget. Den tungest vejende årsag til, at danskerne forventer højere boligpriser er, at boligpriserne er steget i den nærmeste fortid. Den del af danskerne som også har tænkt over økonomien og renteudviklingen er til gengæld mindre optimistiske.​​​​​​​

SENESTE NYT

Udspillet om et nyt vurderingssystem og ny boligskat - en nødvendig løsning

Skattestop, rabat og det nye vurderingssystem. Curt Liliegreen giver dig overblikket over ugens mest omtalte emne.​​
08.10.2016
LÆS MERE

Ejerboligen og skatterne

​Ejendomsskatter er økonomernes yndlingsskatter, og der er solide fagøkonomiske grunde til at stramme beskatningen af ejerboliger. Det er dog vigtigt, at diskussionen om dette herlige samtaleemne finder sted på et oplyst grundlag og ikke baseres på myter eller stemningsbølger.
21.09.2016
LÆS MERE

Husk det nu - Danmark har ikke ét boligmarked

​​Boligmarkedet går fremad, og provinsen er kommet med i opsvinget, siges det. Men den påstande skal tages med et gran salt, mener Curt Liliegren og forklarer.
06.09.2016
LÆS MERE

Andelstanken – måske en løsning for Udkantsdanmark

I disse år forandrer store dele af vort land sig. Antallet af jobs i ”produktions-Danmark” inden for landbrug og industri er faldet. De nye jobs er rykket til byerne og med dem mange af de unge. Følgen er, at man i yderområderne får en befolkning med stigende gennemsnitsalder, og vi vil i de næste årtier se en dramatisk stigning i andelen af ældre over 65 år. ​
06.09.2016
LÆS MERE

Er realkreditsystemet solidarisk eller antikveret?

Er det danske realkreditsystem truet af kundeflugt til nye skarpe produkter fra banksektoren? Er bidragssatserne blevet en belastning for institutternes konkurrenceevne om de mest attraktive kunder?
06.09.2016
LÆS MERE
BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania