Forventningsundersøgelsen: april 2016

Boligøkonomisk Videncenters 20. forventningsundersøgelse tyder ikke på nogen større udvikling i danskernes forventninger til prisudviklingen på boligmarkedet siden foråret 2015. Til gengæld tegner der sig et billede af tiltagende købsovervejelse blandt de, som indtil videre har stået uden for ejerboligmarkedet, særligt i Region Hovedstaden. De potentielle førstegangskøbere er spurgt om hvad der får dem til at overveje at købe. Resultaterne viser, at førstegangskøberne i de forskellige dele af landet i nogen grad har forskellige bekymringer.​

Forventningsundersøgelsen: december 2015

​Bol​igøkonomisk Videncenters 19. forventnings­under­søg­el­se er gennemført i samarbejde med Danmarks Statistik i august og september 2015. Der er i undersøgelsen konstateret de højeste forventninger til boligpriserne i nogen af forventningsundersøgelserne, BVC har fået foretaget. Den tungest vejende årsag til, at danskerne forventer højere boligpriser er, at boligpriserne er steget i den nærmeste fortid. Den del af danskerne som også har tænkt over økonomien og renteudviklingen er til gengæld mindre optimistiske.​​​​​​​

Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i danske kommuner

​​BVC offentliggør nu en avanceret model, opstillet af den uafhængige forskningsinstitution DREAM, til analyse af kommunernes fremtidige udfordringer på boligmarkedet. 

I 2013 offentliggjorde BVC en model til fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Modellen var opstillet af DREAM gennem et flerårigt udviklingsforløb, og fik navnet SMILE version 1.0. SMILE står for Simulation Model for Individual Life Cycle Evaluation. SMILE repræsenterer en ny modeltype, en såkaldt mikrosimuleringsmodel, der fremskriver udviklingen i befolkningens størrelse, familiesammensætning, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og boligvalg fordelt på regioner/landsdele. SMILE modellen er nu i et nyt projekt blevet videreudviklet. Denne opdaterede version, forkortet SMILE 3.0, går ned på kommuneniveau. Samtidig er den del af modellen, der beskriver befolkningens uddannelsesadfærd og arbejdsmarkedstilknytning, blevet opdateret.
​​​​​

Forventningsundersøgelsen: august 2015

Boligøkonomisk Videncenters 18. forventningsundersøgelse er gennemført i samarbejde med Danmarks Statistik i marts og april 2015, en periode præget af ekstraordinært lave renter, hvilket også har afspjlet sig i danskernes forventninger til boligmarkedets fremtidige udvikling. Der er i undersøgelsen observeret de højeste forventninger i nogen af de forventningsundersøgelser, BVC har fået lavet.​​

Tvangsauktioner i Danmark

Aalborg Universitet og DREAM har analyseret 12.865 boliger solgt på tvangsauktion i perioden 2007-12. Desuden er der foretaget detaljerede analyser af 3.606 tvangsauktionssager i de tre retskredse Roskilde, Næstved og Nykøbing Falster. Disse kredse omfatter 14 kommuner, hvoraf mange har været særligt belastet af tvangsauktioner. I analysen anvendes flere metoder til at belyse og kvantificere de sammensatte årsager bag en tvangsauktion. Herunder betragtes det, hvilke faktorer, der var relateret til ejendommens karakter og beliggenhed, til boligmarkedets udvikling, til husstandens profil og til kredithistorien.​​

SENESTE NYT

Behov for fokus på befolkningens aldring

I disse år sker der en hastig aldring af den danske befolkning forstået på den måde, at gennemsnitsalderen er for opadgående i de fleste kommuner. Andelen af befolkningen, der er 65 år eller ældre, stiger, og den proces ventes at fortsætte uafbrudt i de næste årtier.​​​
18.05.2016
LÆS MERE

Singapores vækstmodel

​​Singapore er verdens 3. rigeste land, når man måler rigdom på nationalindkomst pr. indbygger og korrigerer for forskelle i prisniveau. Da Singapore opnåede fuld selvstændighed i 1965, var landet mest af alt et 3. verdens land. 
09.05.2016
LÆS MERE

Blandt verdens dyreste boliger

Arbejder man med boligmarkedet, og er man ydermere interesseret mere generelt i det byggede miljø og bygningskultur, så kan det være spændende at se på nogle af verdens mest eksklusive boliger. Her taler vi ikke om Strandvejen, eller penthouse lejligheder på Manhattan. Vil man se priser, der kan slå benene væk under de fleste velhavere, så skal man tage til Asien
09.05.2016
LÆS MERE

Nej. Folk strømmer ikke til yderområderne

​​Der kommer flere indbyggere i en del udkantsområder, men det skyldes ikke, at flere folk flytter fra by til land. Indvandring holder hånden under befolkningstallet.​​​
04.05.2016
LÆS MERE

Storby-spurten vender markedet

​​Rundt om i Europa sker der i disse år et opbrud på boligmarkedet. Mens priserne er begyndt at krav-le opad i de fleste lande, så er der samtidig foregået et udskilningsløb. I de største byer stiger priser-ne på huse og lejligheder kraftigt, mens priserne i udkantområder er faldende eller i bedste fald stagnerende.​
28.04.2016
LÆS MERE
BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania