Forventningsundersøgelsen: juli 2016

​​​Den 21. iteration af Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskernes forventninger og forhold til boligmarkedet viser, at danskerne fortsat har forventninger om stigende boligpriser. Forventningerne er stadig forholdsvis forsigtige.
Der er i denne undersøgelse ekstraordinært blevet spurgt ind til danskernes kendskab til nylige ændringer i den offentlige regulering af bankernes muligheder for at yde boliglån. Lidt under halvdelen af danskerne er bekendt med, at det i november 2015 blev et formelt krav, at man som boligkøber stiller med en udbetaling på 5% af boligens værdi.​​​​

Det Byggede Danmark - magasin 3

​​Det Byggede Danmark er en serie af magasiner, der beskriver hele det byggede miljø i Danmark i bred forstand. Det vil sige alle bygninger og al anlægsinfrastruktur. Fokus er på at fortælle om den betydning, byggeri og anlæg har for den enkelte borgers livskvalitet såvel som samfundsnytten af investeringerne. Magasinerne er altså ikke begrænset til boligøkonomiske emner.​

Forventningsundersøgelsen: april 2016

Boligøkonomisk Videncenters 20. forventningsundersøgelse tyder ikke på nogen større udvikling i danskernes forventninger til prisudviklingen på boligmarkedet siden foråret 2015. Til gengæld tegner der sig et billede af tiltagende købsovervejelse blandt de, som indtil videre har stået uden for ejerboligmarkedet, særligt i Region Hovedstaden. De potentielle førstegangskøbere er spurgt om hvad der får dem til at overveje at købe. Resultaterne viser, at førstegangskøberne i de forskellige dele af landet i nogen grad har forskellige bekymringer.​​

Forventningsundersøgelsen: december 2015

​Bol​igøkonomisk Videncenters 19. forventnings­under­søg­el­se er gennemført i samarbejde med Danmarks Statistik i august og september 2015. Der er i undersøgelsen konstateret de højeste forventninger til boligpriserne i nogen af forventningsundersøgelserne, BVC har fået foretaget. Den tungest vejende årsag til, at danskerne forventer højere boligpriser er, at boligpriserne er steget i den nærmeste fortid. Den del af danskerne som også har tænkt over økonomien og renteudviklingen er til gengæld mindre optimistiske.​​​​​​​

Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i danske kommuner

​​BVC offentliggør nu en avanceret model, opstillet af den uafhængige forskningsinstitution DREAM, til analyse af kommunernes fremtidige udfordringer på boligmarkedet. 

I 2013 offentliggjorde BVC en model til fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Modellen var opstillet af DREAM gennem et flerårigt udviklingsforløb, og fik navnet SMILE version 1.0. SMILE står for Simulation Model for Individual Life Cycle Evaluation. SMILE repræsenterer en ny modeltype, en såkaldt mikrosimuleringsmodel, der fremskriver udviklingen i befolkningens størrelse, familiesammensætning, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og boligvalg fordelt på regioner/landsdele. SMILE modellen er nu i et nyt projekt blevet videreudviklet. Denne opdaterede version, forkortet SMILE 3.0, går ned på kommuneniveau. Samtidig er den del af modellen, der beskriver befolkningens uddannelsesadfærd og arbejdsmarkedstilknytning, blevet opdateret.
​​​​​

SENESTE NYT

Skal rentefradraget beskæres?

​Man kan med sikkerhed ikke lave reformer af boligmarkedet og de tilhørende skatteregler uden at ramme nogle borgere.​​
07.07.2016
LÆS MERE

Nyhedsbrev 23

​​Nyhedsbrevet sætter fokus på udviklingen på boligmarkedet i Region Nordjylland. Derudover gennemgås centrets såkaldte forventningsundersøgelse, der gennemføres af Danmarks Statistik. Befolkningen har fortsat positive, men relativt afdæmpede forventninger til den fremtidige prisudvikling på boligmarkedet. Der er endvidere en omtale af publikationen ”Det Byggede Danmark 3”, som videncentret netop har præsenteret på Folkemødet på Bornholm. I en kommentar retter Curt Liliegreen fokus på behovet for parcelhusgrunde i omegnen til København.
22.06.2016
LÆS MERE

Har det danske boligmarked fået kuller?

​​De københavnske ejerlejligheder udgør to pct. af boligmassen og 98 pct. af boligdebatten. Men selvom snakken om en national boligboble bør parkeres, så bør man stramme kreditreglerne i København og Aarhus, der er glohedt.
01.06.2016
LÆS MERE

Behov for fokus på befolkningens aldring

I disse år sker der en hastig aldring af den danske befolkning forstået på den måde, at gennemsnitsalderen er for opadgående i de fleste kommuner. Andelen af befolkningen, der er 65 år eller ældre, stiger, og den proces ventes at fortsætte uafbrudt i de næste årtier.​​​
18.05.2016
LÆS MERE

Singapores vækstmodel

​​Singapore er verdens 3. rigeste land, når man måler rigdom på nationalindkomst pr. indbygger og korrigerer for forskelle i prisniveau. Da Singapore opnåede fuld selvstændighed i 1965, var landet mest af alt et 3. verdens land. 
09.05.2016
LÆS MERE
BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania