Ejerboliger i det 21. århundrede

Det undersøges, hvorvidt boligejerne siden årtusindeskiftet har haft en økonomisk gevinst eller et tab ved at bo i ejerbolig fremfor i en lejebolig af tilsvarende kvalitet og beliggenhed.  I undersøgelsen kvantificeres boligejernes økonomiske gevinst eller tab ved for hver ejerbolig at skønne over boligejernes årlige indtjening og omkostninger ved ejerskabet. Beregningen udføres på et registerbaseret datagrundlag for perioden 2000-15.​​

Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i udvalgte danske kommuner

​​Boligøkonomisk Videncenter (BVC) offentliggør nu analyser af befolkningsudvikling, arbejdsmarkedssituation og boligmarkedet i 42 udvalgte kommuner i perioden frem til 2040. Kommunerne tæller blandt andet de såkaldte yderområder. Dette er udarbejdet af forskningsenheden DREAM, med hvem videncentret i de forudgående 7 år har haft et samarbejde om udviklingen af fremskrivningsmodellen SMILE. Rapporterne fylder samlet 3.200 sider og er nok den grundigste analyse af den fremtidige befolkningsudvikling i danske yderområder. De sætter fokus på stagnationen i befolkningstallet i fokusområderne, den stigende andel af ældre, og at vi bliver flere singler. ​

Forventningsundersøgelsen 3. kvartal 2017

​​Boligøkonomisk Videncenter fik gennemført sin 27. forventningsundersøgelse i august 2017. Danskerne er i denne runde af undersøgelsen mere enige om, at huspriserne kommer til at stige, end de har været i nogen af centerets tidligere undersøgelser. Forventningsdannelsen er primært drevet af observationer af den hidtidige prisudvikling. Sammenfaldende med de højere forventninger til huspriserne, er der i befolkningen blevet flere, som gør sig handelsovervejelser.​​

Forventningsundersøgelsen 2. kvartal 2017

​​Boligøkonomisk Videncenter gennemførte sin 26. forventningsundersøgelse i maj 2017. Den typiske dansker har set priserne stige over de seneste år og forventer, at stigningerne fortsætter i nogenlunde samme tempo. En nærmere gennemgang af undersøgelsens resultater tyder på, at det nye brede forlig omkring ejendomsbeskatningen bliver taget godt imod af danskerne, og påvirker deres forventninger svagt i retning af større prisstigninger.​

Forventningsundersøgelsen: 1. kvartal 2017

​Boligøkonomisk Videncenter har i februar 2017 ladet Danmarks Statistik gennemføre den 25. undersøgelse af danskernes forventninger til boligmarkedet. Undersøgelsen viser, at politikeres udtalelser på det seneste har påvirket danskernes forventninger forskelligt alt efter om man spørger blandt ejere eller blandt lejere og andelshavere. Når boligejere tænker på politikernes initiativer og udtalelser, forventer de lavere prisstigninger, end de ellers ville have gjort. Modsat forholder det sig for de som ikke ejer en bolig, som forventer at priserne kommer til at stige mere, når de tænker på politik. ​

SENESTE NYT

Nyhedsbrev 27

Dette nyhedsbrev indeholder en analyse af, at det er blevet vanskeligere for førstegangskøbere at komme ind på ejerboligmarkedet i København/Aarhus. Derudover gennemgås befolkningens forventninger til boligmarkedet, der var usvækket positive i august 2017. Nyhedsbrevet gennemgår også hovedkonklusionerne fra et større projekt med DREAM om udviklingen i befolkning og boligefterspørgsel i 42 særligt udvalgte kommuner.​​​
20.12.2017
LÆS MERE

De danske yderområder er udfordrede

​​Forskningsenheden DREAM har for Realdania foretaget et studie af, hvordan forandringer i den danske befolkning udfordrer yderområder og påvirker boligefterspørgsel og boligmarked. Her præsenteres en sammenfatning af studiet.​
12.12.2017
LÆS MERE

Fornuftig opstramning på andelsboligområdet

Den 27. november blev der indgået en bred politisk aftale på andelsboligområdet. Aftalen lægger sig tæt op af de 13 anbefalinger, der kom fra en ekspertgruppe i maj måned. Aftalen skal nu udmøntes i lovgivning, først og fremmest i andelsboligloven, og den ventes at træde i kraft 1. juli 2018. Aftalen følger efter tidligere stramninger på området i 2013 og 2015.​
11.12.2017
LÆS MERE

Bolig & Tal 13

​​I forbindelse med boligprisindekset for 2. kvartal 2017, fokuseres på prisudviklingen på små, mellemstore og store ejerlejligheder i København. Der er sket et interessant skifte i prisudviklingen, hvor små lejligheder i de seneste år har haft væsentligt større værdistigninger end større lejligheder.
14.11.2017
LÆS MERE

Boliger som ikke bliver brugt - Parcel- og stuehuse

​​Hvor mange enfamiliehuse står forladt rundt omkring i landet? Det forsøger Boligøkonomisk Videncenter at svare på, ved brug af elmåleraflæsningsdata for alle de huse, som ikke havde en tilmeldt helårsbeboer ved årsskiftet 2015-2016. Analysen viser dels, at langt de fleste ubeboede huse enten bliver brugt til andet end beboelse eller kun midlertidigt er ubeboede, men også at der er dele af landet, hvor forladte ejendomme er et problem, som skal tages seriøst.
29.08.2017
LÆS MERE
BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania