Forventningsundersøgelsen: 1. kvartal 2017

​Boligøkonomisk Videncenter har i februar 2017 ladet Danmarks Statistik gennemføre den 25. undersøgelse af danskernes forventninger til boligmarkedet. Undersøgelsen viser, at politikeres udtalelser på det seneste har påvirket danskernes forventninger forskelligt alt efter om man spørger blandt ejere eller blandt lejere og andelshavere. Når boligejere tænker på politikernes initiativer og udtalelser, forventer de lavere prisstigninger, end de ellers ville have gjort. Modsat forholder det sig for de som ikke ejer en bolig, som forventer at priserne kommer til at stige mere, når de tænker på politik. ​

Forventningsundersøgelsen: 4. kvartal 2016

To ud af tre i Region Hovedstaden forventer at de lokale boligpriser vil stige. I Region Syddanmark udviser en tredjedel samme optimisme. 

Som en del af undersøgelsen er danskerne i november 2016 blevet spurgt om deres forståelse af det forslag til en reform af boligbeskatningen, som Venstre-regeringen lagde frem i oktober 2016, og som i februar 2017 endnu danner grundlag for skatteforhandlingerne. Under halvdelen af den voksne befolkning kendte på det tidspunkt noget til reformforslagets indhold. Blandt de som havde hørt om indholdet, er det undersøgt, hvordan reformforslaget er blevet forstået.​​​​

Forventningsundersøgelsen: 3. kvartal 2016

​​En forsigtig optimisme omkring boligmarkedets fremtid har efterhånden bidt sig fast. Over halvdelen af danskerne forventer, at boligpriserne vil stige i løbet af det kommende år, mens kun 5% forventer, at priserne vil falde. Forventningerne har til gengæld i store træk ikke udviklet sig siden foråret 2015. 

Understanding the Role of Private Renting

​​En analysegruppe med deltagelse fra London School of Economics, universite-terne i Cambridge og Delft, samt Institut der Deutschen Wirtschaft og CBS har undersøgt udviklingen i den private boligudlejningssektor i UK, Holland, Tyskland og Danmark. Der har især været fokus på betydningen af udviklingen i de relative boligomkostninger mellem ejerboligsektoren og den private udlejningssektor i hvert af landene. Analysen giver et indblik i de komplekse politisk-økonomiske rammevilkår, der påvirker den private udlejningssektor. ​

Forventningsundersøgelsen: 2. kvartal 2016

​​​​​Den 22. udgave af Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskernes forventninger og forhold til boligmarkedet viser, at danskerne fortsat har forventninger om stigende boligpriser. Forventningerne har ikke udviklet sig siden foråret 2015. 
Denne undersøgelse indeholder bl.a. en behandling af, hvilke faktorer, der får potentielle førstegangskøbere til at overveje, at købe deres første ejerbolig. Selvbestemmelse vejer tungest blandt forklaringerne. Men priser, kommende prisstigninger og manglende tilgængelighed af lejeboliger spiller også ind.

SENESTE NYT

Kan præsident Trump få de tabte industrijobs tilbage

​​Den amerikanske præsident førte valgkampagne på at skaffe tabte industriarbejdspladser tilbage til USA. Det løfte vandt blandt andet gehør i USA’s kulmineområder i stater som West Virginia, Kentucky og Wyoming. I valgkampens hede blev det til, at de områder havde tabt job som følge af føderale reguleringer og politikernes og videnskabsmændenes fejlagtige tro på drivhuseffekten.
09.03.2017
LÆS MERE

Kun halvdelen af danskerne ved, hvad reformen af boligskat handler om

Et af tidens temaer er kommunikationen mellem politikere og borgere, og hvad der er fakta, og hvad der er 'fake news'. Svigtende kommunikation er især farligt på de værdiladede områder som sundhed, truslen fra terror, kriminalitet med flere – herunder danskerens bolig.
07.03.2017
LÆS MERE

Husk boligejernes formuer i debatten om boligskat

​Diskussionen om boligskatten handler ikke kun om skat. Den handler også om, at nogle boligejere vil se deres formue falde, når politikerne skriver under på en boligaftale. ​
06.02.2017
LÆS MERE

Nyhedsbrev 25

En undersøgelse udført af Danmarks Statistik viser, at befolkningen ikke forstår udspillet om ny boligskat. Kommunikationen herom har svigtet. Nyhedsbrevet indeholder også en artikel om, at de officielle indeks for boligpriserne undervurderer omfanget af krisen på boligmarkedet i landets yderområder. En anden artikel behandler emnet segregering mellem etniske grupper på boligmarkedet i Danmark og udlandet.​​
02.02.2017
LÆS MERE

Nej, Hans Engell. Danmarks Statistik stjal ikke valgsejren fra Helle Thorning-Schmidt

De politiske kommentatorer har været i oprør, efter at talknusere i Danmarks Statistik har opjusteret økonomien med tilbagevirkende kraft. Men det ændrer intet ved, at dansk økonomi er vokset utrolig sløvt efter krisen.
26.01.2017
LÆS MERE
BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania