Forventningsundersøgelsen: 3. kvartal 2016

​​En forsigtig optimisme omkring boligmarkedets fremtid har efterhånden bidt sig fast. Over halvdelen af danskerne forventer, at boligpriserne vil stige i løbet af det kommende år, mens kun 5% forventer, at priserne vil falde. Forventningerne har til gengæld i store træk ikke udviklet sig siden foråret 2015. 

Understanding the Role of Private Renting

​​En analysegruppe med deltagelse fra London School of Economics, universite-terne i Cambridge og Delft, samt Institut der Deutschen Wirtschaft og CBS har undersøgt udviklingen i den private boligudlejningssektor i UK, Holland, Tyskland og Danmark. Der har især været fokus på betydningen af udviklingen i de relative boligomkostninger mellem ejerboligsektoren og den private udlejningssektor i hvert af landene. Analysen giver et indblik i de komplekse politisk-økonomiske rammevilkår, der påvirker den private udlejningssektor. ​

Forventningsundersøgelsen: 2. kvartal 2016

​​​​​Den 22. udgave af Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskernes forventninger og forhold til boligmarkedet viser, at danskerne fortsat har forventninger om stigende boligpriser. Forventningerne har ikke udviklet sig siden foråret 2015. 
Denne undersøgelse indeholder bl.a. en behandling af, hvilke faktorer, der får potentielle førstegangskøbere til at overveje, at købe deres første ejerbolig. Selvbestemmelse vejer tungest blandt forklaringerne. Men priser, kommende prisstigninger og manglende tilgængelighed af lejeboliger spiller også ind.

Forventningsundersøgelsen: juli 2016

​​​Den 21. udgave af Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskernes forventninger og forhold til boligmarkedet viser, at danskerne fortsat har forventninger om stigende boligpriser. Forventningerne er stadig forholdsvis forsigtige.
Der er i denne undersøgelse ekstraordinært blevet spurgt ind til danskernes kendskab til nylige ændringer i den offentlige regulering af bankernes muligheder for at yde boliglån. Lidt under halvdelen af danskerne er bekendt med, at det i november 2015 blev et formelt krav, at man som boligkøber stiller med en udbetaling på 5% af boligens værdi.​​​​​

Det Byggede Danmark - magasin 3

​​Det Byggede Danmark er en serie af magasiner, der beskriver hele det byggede miljø i Danmark i bred forstand. Det vil sige alle bygninger og al anlægsinfrastruktur. Fokus er på at fortælle om den betydning, byggeri og anlæg har for den enkelte borgers livskvalitet såvel som samfundsnytten af investeringerne. Magasinerne er altså ikke begrænset til boligøkonomiske emner.​

SENESTE NYT

Segregering eller ghetto - skal vi frygte dem?

Regeringen – det vil sige Transport, Bygnings- og Boligministeriet - har offentliggjort den såkaldte ”Ghetto-liste”. Betegnelsen dækker det, der tidligere hed ”udsatte boligområder”, og omfatter almene boligområder, der overskrider nogle tærskelværdier for sociale og arbejdsmarkedsmæssige problemer. Internationalt anvendes betegnelsen ”Ghetto” lidt anderledes, men andre landes bosættelsesmønstre er i mange tilfælde endnu mere opdelte end de danske.
04.01.2017
LÆS MERE

Udtalelse vedr. diskussionspapir fra Det Systemiske Risikoråd

​Det Systemiske Risikoråd har indhentet kommentarer til diskussionspapiret "Initiativer og pejlemærker i forhold til ejendomsmarkedet" til behandling på rådets møde 13. december 2016. Her kan du læse Boligøkonomisk Videncenters kommentarer til papiret.
14.12.2016
LÆS MERE

Bolig & Tal 10

​​De officielle statistikker over boligpriserne har undervurderet krisen i yderområderne. Dét er konklusionen i en ny analyse fra Boligøkonomisk Videncenter. De tal, offentligheden ser, medtager ikke priser ved tvangsauktioner eller priser for ejendomme, der er handlet til under 40% af den offentlige vurdering. Men som bekendt skyder vurderingen galt i yderområderne i forhold til de faktiske handelspriser. Derfor tyder meget på, at der er tegnet et for rosenrødt billede af prisudviklingen i områder som Landsdel Syd- og Vestsjælland.

Boligøkonomisk Videncenters seniorøkonom, Marc Lund Andersen, har sammenlignet de officielle boligpristal med tal, hvori der dels medregnes tvangsauktioner, og dels medregnes ejendomme, der er handlet til mellem 10 og 40% af vurderingen. Konklusionen er, at de officielle tal gav et alt for positivt billede af prisudviklingen for enfamiliehuse i yderområderne i kriseårene. ​​

07.12.2016
LÆS MERE

Det nye vurderingssystem

​​Der er endelig en politisk aftale om det nye vurderingssystem. Aftalen er indgået med regeringens borgerlige støttepartier men derudover også Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. Det er vigtigt for boligmarkedet, at der står en bred vifte at partier bag forliget. Det sikrer ro i de kommende år. Man ved nu som boligejer hvilke rammer, der er sat for de fremtidige vurderinger, og at de ikke bliver en politisk kampplads.
29.11.2016
LÆS MERE

Gentrificering stimulerer boligpriser i Hovedstaden

De voldsomt stigende boligpriser i København har vakt opsigt og uro. Er det en ny boble? Næppe. Meget af svaret ligger faktisk i københavnernes højere uddannelsesniveau.​
01.11.2016
LÆS MERE
BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania