Forventningsundersøgelsen: 4. kvartal 2016

To ud af tre i Region Hovedstaden forventer at de lokale boligpriser vil stige. I Region Syddanmark udviser en tredjedel samme optimisme. 

Som en del af undersøgelsen er danskerne i november 2016 blevet spurgt om deres forståelse af det forslag til en reform af boligbeskatningen, som Venstre-regeringen lagde frem i oktober 2016, og som i februar 2017 endnu danner grundlag for skatteforhandlingerne. Under halvdelen af den voksne befolkning kendte på det tidspunkt noget til reformforslagets indhold. Blandt de som havde hørt om indholdet, er det undersøgt, hvordan reformforslaget er blevet forstået.​​​​

Forventningsundersøgelsen: 3. kvartal 2016

​​En forsigtig optimisme omkring boligmarkedets fremtid har efterhånden bidt sig fast. Over halvdelen af danskerne forventer, at boligpriserne vil stige i løbet af det kommende år, mens kun 5% forventer, at priserne vil falde. Forventningerne har til gengæld i store træk ikke udviklet sig siden foråret 2015. 

Understanding the Role of Private Renting

​​En analysegruppe med deltagelse fra London School of Economics, universite-terne i Cambridge og Delft, samt Institut der Deutschen Wirtschaft og CBS har undersøgt udviklingen i den private boligudlejningssektor i UK, Holland, Tyskland og Danmark. Der har især været fokus på betydningen af udviklingen i de relative boligomkostninger mellem ejerboligsektoren og den private udlejningssektor i hvert af landene. Analysen giver et indblik i de komplekse politisk-økonomiske rammevilkår, der påvirker den private udlejningssektor. ​

Forventningsundersøgelsen: 2. kvartal 2016

​​​​​Den 22. udgave af Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskernes forventninger og forhold til boligmarkedet viser, at danskerne fortsat har forventninger om stigende boligpriser. Forventningerne har ikke udviklet sig siden foråret 2015. 
Denne undersøgelse indeholder bl.a. en behandling af, hvilke faktorer, der får potentielle førstegangskøbere til at overveje, at købe deres første ejerbolig. Selvbestemmelse vejer tungest blandt forklaringerne. Men priser, kommende prisstigninger og manglende tilgængelighed af lejeboliger spiller også ind.

Forventningsundersøgelsen: juli 2016

​​​Den 21. udgave af Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskernes forventninger og forhold til boligmarkedet viser, at danskerne fortsat har forventninger om stigende boligpriser. Forventningerne er stadig forholdsvis forsigtige.
Der er i denne undersøgelse ekstraordinært blevet spurgt ind til danskernes kendskab til nylige ændringer i den offentlige regulering af bankernes muligheder for at yde boliglån. Lidt under halvdelen af danskerne er bekendt med, at det i november 2015 blev et formelt krav, at man som boligkøber stiller med en udbetaling på 5% af boligens værdi.​​​​​

SENESTE NYT

Husk boligejernes formuer i debatten om boligskat

​Diskussionen om boligskatten handler ikke kun om skat. Den handler også om, at nogle boligejere vil se deres formue falde, når politikerne skriver under på en boligaftale. ​
06.02.2017
LÆS MERE

Nyhedsbrev 25

En undersøgelse udført af Danmarks Statistik viser, at befolkningen ikke forstår udspillet om ny boligskat. Kommunikationen herom har svigtet. Nyhedsbrevet indeholder også en artikel om, at de officielle indeks for boligpriserne undervurderer omfanget af krisen på boligmarkedet i landets yderområder. En anden artikel behandler emnet segregering mellem etniske grupper på boligmarkedet i Danmark og udlandet.​​
02.02.2017
LÆS MERE

Nej, Hans Engell. Danmarks Statistik stjal ikke valgsejren fra Helle Thorning-Schmidt

De politiske kommentatorer har været i oprør, efter at talknusere i Danmarks Statistik har opjusteret økonomien med tilbagevirkende kraft. Men det ændrer intet ved, at dansk økonomi er vokset utrolig sløvt efter krisen.
26.01.2017
LÆS MERE

Segregering eller ghetto - skal vi frygte dem?

Regeringen – det vil sige Transport, Bygnings- og Boligministeriet - har offentliggjort den såkaldte ”Ghetto-liste”. Betegnelsen dækker det, der tidligere hed ”udsatte boligområder”, og omfatter almene boligområder, der overskrider nogle tærskelværdier for sociale og arbejdsmarkedsmæssige problemer. Internationalt anvendes betegnelsen ”Ghetto” lidt anderledes, men andre landes bosættelsesmønstre er i mange tilfælde endnu mere opdelte end de danske.
04.01.2017
LÆS MERE

Udtalelse vedr. diskussionspapir fra Det Systemiske Risikoråd

​Det Systemiske Risikoråd har indhentet kommentarer til diskussionspapiret "Initiativer og pejlemærker i forhold til ejendomsmarkedet" til behandling på rådets møde 13. december 2016. Her kan du læse Boligøkonomisk Videncenters kommentarer til papiret.
14.12.2016
LÆS MERE
BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania