Forventningsundersøgelsen: 1. kvartal 2017

​Boligøkonomisk Videncenter har i februar 2017 ladet Danmarks Statistik gennemføre den 25. undersøgelse af danskernes forventninger til boligmarkedet. Undersøgelsen viser, at politikeres udtalelser på det seneste har påvirket danskernes forventninger forskelligt alt efter om man spørger blandt ejere eller blandt lejere og andelshavere. Når boligejere tænker på politikernes initiativer og udtalelser, forventer de lavere prisstigninger, end de ellers ville have gjort. Modsat forholder det sig for de som ikke ejer en bolig, som forventer at priserne kommer til at stige mere, når de tænker på politik. ​

Forventningsundersøgelsen: 4. kvartal 2016

To ud af tre i Region Hovedstaden forventer at de lokale boligpriser vil stige. I Region Syddanmark udviser en tredjedel samme optimisme. 

Som en del af undersøgelsen er danskerne i november 2016 blevet spurgt om deres forståelse af det forslag til en reform af boligbeskatningen, som Venstre-regeringen lagde frem i oktober 2016, og som i februar 2017 endnu danner grundlag for skatteforhandlingerne. Under halvdelen af den voksne befolkning kendte på det tidspunkt noget til reformforslagets indhold. Blandt de som havde hørt om indholdet, er det undersøgt, hvordan reformforslaget er blevet forstået.​​​​

Forventningsundersøgelsen: 3. kvartal 2016

​​En forsigtig optimisme omkring boligmarkedets fremtid har efterhånden bidt sig fast. Over halvdelen af danskerne forventer, at boligpriserne vil stige i løbet af det kommende år, mens kun 5% forventer, at priserne vil falde. Forventningerne har til gengæld i store træk ikke udviklet sig siden foråret 2015. 

Understanding the Role of Private Renting

​​En analysegruppe med deltagelse fra London School of Economics, universite-terne i Cambridge og Delft, samt Institut der Deutschen Wirtschaft og CBS har undersøgt udviklingen i den private boligudlejningssektor i UK, Holland, Tyskland og Danmark. Der har især været fokus på betydningen af udviklingen i de relative boligomkostninger mellem ejerboligsektoren og den private udlejningssektor i hvert af landene. Analysen giver et indblik i de komplekse politisk-økonomiske rammevilkår, der påvirker den private udlejningssektor. ​

Forventningsundersøgelsen: 2. kvartal 2016

​​​​​Den 22. udgave af Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskernes forventninger og forhold til boligmarkedet viser, at danskerne fortsat har forventninger om stigende boligpriser. Forventningerne har ikke udviklet sig siden foråret 2015. 
Denne undersøgelse indeholder bl.a. en behandling af, hvilke faktorer, der får potentielle førstegangskøbere til at overveje, at købe deres første ejerbolig. Selvbestemmelse vejer tungest blandt forklaringerne. Men priser, kommende prisstigninger og manglende tilgængelighed af lejeboliger spiller også ind.

SENESTE NYT

Et uskønt forspil og en skæv dækning

Boligskatteaftalen gavner i det store og hele boligejerne i Danmark, men debatten om aftalen var skævt fokuseret og misforstået blandt både politikere og journalister.
23.05.2017
LÆS MERE

Bolig & Tal 11

​​I disse år prydes overskrifterne ofte med, hvordan boligmarkedet for alvor er vendt og, at boligpriserne stiger voldsomt. Det er dog langt fra alle steder det forholder sig således. Boligøkonomisk Videncenters seniorøkonom, Marc Lund Andersen, illustrerer virkeligheden for de enkelte kommuner i et Danmarkskort, som viser prisudviklingen for huse fra bunden i 2012 til 2016.​
17.05.2017
LÆS MERE

Kan Donald Trump genskabe kulindustriens jobs?

​​Ude på Wyomings flade sletter, hvor bisonokser og præriehunde før holdt til, står en af verdens største maskiner og graver ufortrødent overfladejorden væk.
15.05.2017
LÆS MERE

En snusfornuftig skattereform for boliger

​​Respekt for det politiske håndværk bag boligskattereformen. Store befolkningsgrupper er tilgodeset, og den løser problemet med boligskattestoppet.
04.05.2017
LÆS MERE

Hvor bor de store børnefamilier egentlig?

​​Børnefamilierne er et begreb i den offentlige debat. Politikerne skiftes til at love at gøre noget for børnefamilierne, mens der til andre tider kommer indgreb, der er slet skjulte tiltag for at ramme ”indvandrerfamilier med mange børn”. Men hvor mange børnefamilier – rigtig store børnefamilier med fem børn eller flere – er der egentlig i Danmark? Og hvor bor de?​
24.04.2017
LÆS MERE
BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania