Forventningsundersøgelsen 3. kvartal 2017

​​Boligøkonomisk Videncenter fik gennemført sin 27. forventningsundersøgelse i august 2017. Danskerne er i denne runde af undersøgelsen mere enige om, at huspriserne kommer til at stige, end de har været i nogen af centerets tidligere undersøgelser. Forventningsdannelsen er primært drevet af observationer af den hidtidige prisudvikling. Sammenfaldende med de højere forventninger til huspriserne, er der i befolkningen blevet flere, som gør sig handelsovervejelser.​​

Forventningsundersøgelsen 2. kvartal 2017

​​Boligøkonomisk Videncenter gennemførte sin 26. forventningsundersøgelse i maj 2017. Den typiske dansker har set priserne stige over de seneste år og forventer, at stigningerne fortsætter i nogenlunde samme tempo. En nærmere gennemgang af undersøgelsens resultater tyder på, at det nye brede forlig omkring ejendomsbeskatningen bliver taget godt imod af danskerne, og påvirker deres forventninger svagt i retning af større prisstigninger.​

Forventningsundersøgelsen: 1. kvartal 2017

​Boligøkonomisk Videncenter har i februar 2017 ladet Danmarks Statistik gennemføre den 25. undersøgelse af danskernes forventninger til boligmarkedet. Undersøgelsen viser, at politikeres udtalelser på det seneste har påvirket danskernes forventninger forskelligt alt efter om man spørger blandt ejere eller blandt lejere og andelshavere. Når boligejere tænker på politikernes initiativer og udtalelser, forventer de lavere prisstigninger, end de ellers ville have gjort. Modsat forholder det sig for de som ikke ejer en bolig, som forventer at priserne kommer til at stige mere, når de tænker på politik. ​

Forventningsundersøgelsen: 4. kvartal 2016

To ud af tre i Region Hovedstaden forventer at de lokale boligpriser vil stige. I Region Syddanmark udviser en tredjedel samme optimisme. 

Som en del af undersøgelsen er danskerne i november 2016 blevet spurgt om deres forståelse af det forslag til en reform af boligbeskatningen, som Venstre-regeringen lagde frem i oktober 2016, og som i februar 2017 endnu danner grundlag for skatteforhandlingerne. Under halvdelen af den voksne befolkning kendte på det tidspunkt noget til reformforslagets indhold. Blandt de som havde hørt om indholdet, er det undersøgt, hvordan reformforslaget er blevet forstået.​​​​

Forventningsundersøgelsen: 3. kvartal 2016

​​En forsigtig optimisme omkring boligmarkedets fremtid har efterhånden bidt sig fast. Over halvdelen af danskerne forventer, at boligpriserne vil stige i løbet af det kommende år, mens kun 5% forventer, at priserne vil falde. Forventningerne har til gengæld i store træk ikke udviklet sig siden foråret 2015. 

SENESTE NYT

Bolig & Tal 13

​​I forbindelse med boligprisindekset for 2. kvartal 2017, fokuseres på prisudviklingen på små, mellemstore og store ejerlejligheder i København. Der er sket et interessant skifte i prisudviklingen, hvor små lejligheder i de seneste år har haft væsentligt større værdistigninger end større lejligheder.
14.11.2017
LÆS MERE

Boliger som ikke bliver brugt - Parcel- og stuehuse

​​Hvor mange enfamiliehuse står forladt rundt omkring i landet? Det forsøger Boligøkonomisk Videncenter at svare på, ved brug af elmåleraflæsningsdata for alle de huse, som ikke havde en tilmeldt helårsbeboer ved årsskiftet 2015-2016. Analysen viser dels, at langt de fleste ubeboede huse enten bliver brugt til andet end beboelse eller kun midlertidigt er ubeboede, men også at der er dele af landet, hvor forladte ejendomme er et problem, som skal tages seriøst.
29.08.2017
LÆS MERE

Andels-anbefalinger er et skridt i rigtige retning

​​Den korte tidsfrist for gruppen bag andelsboliganbefalingerne viser, at der har været brug for arbejdet. Flere anbefalinger er skridt i den rigtige retning, mener Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter.
15.08.2017
LÆS MERE

Ny boligboble? Ingen grund til panik

​​Sommerfreden er blevet brudt af mange pressehistorier og tweets om boligmarkedets tilstand. Som altid i en agurketid er der vejret eller boligmarkedet at falde tilbage på i nyhederne. Spørgsmålet er så, hvor meget reelt indhold der er i begge dele.
07.08.2017
LÆS MERE

Bolig & Tal 12

Boligøkonomisk Videncenters boligprisindeks er opdateret til og med 1. kvartal 2017. Se nyhedsbrevet Bolig&Tal 12 og få et overblik over tendenserne i boligpriserne.​
03.08.2017
LÆS MERE
BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania