Ejerboliger i det 21. århundrede

Det undersøges, hvorvidt boligejerne siden årtusindeskiftet har haft en økonomisk gevinst eller et tab ved at bo i ejerbolig fremfor i en lejebolig af tilsvarende kvalitet og beliggenhed.  I undersøgelsen kvantificeres boligejernes økonomiske gevinst eller tab ved for hver ejerbolig at skønne over boligejernes årlige indtjening og omkostninger ved ejerskabet. Beregningen udføres på et registerbaseret datagrundlag for perioden 2000-15.​​


​133 sider
Sprog: Dansk
Niveau: Fagligt niveau
ISBN: 978-87-93360-13-6

Sådan kan du citere rapporten:
Hansen, Jonas Zangenberg et. al. (2018): Ejerboliger i det 21. århundrede: Ee husstandsbaseret undersøgelse af boligkapitalgevinst og ejerboligbeskatning i perioden 2000-15. København: Boligøkonomisk Videncenter
BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania