Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i udvalgte danske kommuner

​​Boligøkonomisk Videncenter (BVC) offentliggør nu analyser af befolkningsudvikling, arbejdsmarkedssituation og boligmarkedet i 42 udvalgte kommuner i perioden frem til 2040. Kommunerne tæller blandt andet de såkaldte yderområder. Dette er udarbejdet af forskningsenheden DREAM, med hvem videncentret i de forudgående 7 år har haft et samarbejde om udviklingen af fremskrivningsmodellen SMILE. Rapporterne fylder samlet 3.200 sider og er nok den grundigste analyse af den fremtidige befolkningsudvikling i danske yderområder. De sætter fokus på stagnationen i befolkningstallet i fokusområderne, den stigende andel af ældre, og at vi bliver flere singler. ​

BVC vil følge op med en mere udtømmende beskrivelse senere. 


Se desuden sammenfatningen under almen formidling, som er mere let læselig. Den finder du her: ​ De danske yderområder er udfordrede​

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania