Faglige udgivelser

Analyser og andre faglige udgivelser

Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i udvalgte danske kommuner

​​Boligøkonomisk Videncenter (BVC) offentliggør nu analyser af befolkningsudvikling, arbejdsmarkedssituation og boligmarkedet i 42 udvalgte kommuner i perioden frem til 2040. Kommunerne tæller blandt andet de såkaldte yderområder. Dette er udarbejdet af forskningsenheden DREAM, med hvem videncentret i de forudgående 7 år har haft et samarbejde om udviklingen af fremskrivningsmodellen SMILE. Rapporterne fylder samlet 3.200 sider og er nok den grundigste analyse af den fremtidige befolkningsudvikling i danske yderområder. De sætter fokus på stagnationen i befolkningstallet i fokusområderne, den stigende andel af ældre, og at vi bliver flere singler. ​

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel

​DREAM-gruppen har fremskrevet udviklingen i efterspørgslen efter boliger i Danmark frem til år 2040. Arbejdet er finansieret af Boligøkonomisk Videncenter, der er etableret af foreningen Realdania. Fremskrivningen er beskrevet i denne rapport.​

A Dynamic Model of Housing Demand

​Cand.oecon Simon J. Hviid har i sit kandidatspeciale anvendt en række data, som er tilvejebragt via et projekt finansieret af Boligøkonomisk Videncenter/Realdania.
I specialet har han estimeret en dynamisk model for den danske boligefterspørgsel. Som en del af modellen estimeres den marginale betalingsvillighed i forbindelse med en række af lokalområdernes karaktertræk, på tværs af forskellige husholdningstyper.

SBAM: An Algorithm for Pair Matching

​Som led i Boligøkonomisk Videncenters projekt med DREAM om den fremtidige boligefterspørgsel frem til år 2050 har forskningschef i DREAM, Peter Stephensen, udarbejdet et teknisk arbejdspapir, hvor han introducerer en ny algoritme for ”pair matching”. Metoden kaldes SBAM (Sparse Biproportionate Adjustment Matching) og kan anvendes som led i analysen af den fremtidige boligefterspørgsel.

Demografiske hændelser og befolkningsudvikling

​Som led i Boligøkonomisk Videncenters projekt med DREAM om den fremtidige boligefterspørgsel frem til år 2050 har Jonas Zagenberg Hansen, økonometriker i DREAM, udarbejdet et arbejdspapir som belyser den danske demografi og befolkningsudvikling. Med udgangspunkt i nuværende demografiske tendenser udarbejdes en mikroøkonometrisk simulations model som skal beregne demografiske tendenser inden for fertilitet, mortalitet, immigration, emigration, børn der flytter hjemmefra, skilsmisser og pardannelse.

Det danske boligmarked i 2000'erne: Kortlægning af boligbestand og flyttebevægelser

​Som led i Boligøkonomisk Videncenters projekt med DREAM om den fremtidige boligefterspørgsel frem til år 2050 har Joachim Borg Kristensen i DREAM udarbejdet et arbejdspapir om boligbestanden og flyttebevægelser i perioden 2000 – 2010. Når den langsigtede boligefterspørgsel skal fremskrives på et mikroplan, er det nødvendigt at kende sandsynligheden for, at en person flytter fra en boligtype til en anden i et givent år. Arbejdspapiret beskæftiger sig med disse forhold, og indeholder også en kritisk gennemgang af det eksisterende datagrundlag.

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania