Faglige udgivelser

Analyser og andre faglige udgivelser

An agent based model of the housing market

Christian Carstensens har i forbindelse med sit speciale ved Københavns Universitet udviklet en økonomisk model af boligmarkedets samspil med finansmarkederne under konjunkturcyklusser. Modellen er et eksempel på agent based computational economics, som er et forholdsvist nyt og meget lovende koncept indenfor økonomisk teori, hvor interaktioner mellem et stort antal heterogene agenter simuleres. ​​​Efter endt studie har Christian Carstensen modtaget støtte fra Realdania til et PhD-studie med samme fokus.

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi

​Boligøkonomisk Videncenter har ladet CEBR, Center for Economic and Business Research, på CBS gennemregne konsekvenserne for boligmarkedet af forskellige forløb i den økonomiske politk og konjunkturudvikling.

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania