Faglige udgivelser

Analyser og andre faglige udgivelser

Administration, drift og vedligehold af lejligheder

Marc Lund Andersen, Boligøkonomisk Videncenter, har undersøgt omkostningsniveauet ved administration, drift og vedligeholdelse i lejligheder. I undersøgelsen skabes et overblik over de undersøgelser, som findes på området. Derudover introduceres nye data til belysning af omkostningsniveauet. Undersøgelsen er foretaget som led i en omfattende analyse af user costs (den økonomiske byrde ved at bo).

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania