Faglige udgivelser

Analyser og andre faglige udgivelser

Ejerboliger i det 21. århundrede

Det undersøges, hvorvidt boligejerne siden årtusindeskiftet har haft en økonomisk gevinst eller et tab ved at bo i ejerbolig fremfor i en lejebolig af tilsvarende kvalitet og beliggenhed.  I undersøgelsen kvantificeres boligejernes økonomiske gevinst eller tab ved for hver ejerbolig at skønne over boligejernes årlige indtjening og omkostninger ved ejerskabet. Beregningen udføres på et registerbaseret datagrundlag for perioden 2000-15.​​

Administration, drift og vedligehold af lejligheder

Marc Lund Andersen, Boligøkonomisk Videncenter, har undersøgt omkostningsniveauet ved administration, drift og vedligeholdelse i lejligheder. I undersøgelsen skabes et overblik over de undersøgelser, som findes på området. Derudover introduceres nye data til belysning af omkostningsniveauet. Undersøgelsen er foretaget som led i en omfattende analyse af user costs (den økonomiske byrde ved at bo).

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania