Faglige udgivelser

Analyser og andre faglige udgivelser

Forventningsundersøgelsen 3. kvartal 2017

​​Boligøkonomisk Videncenter fik gennemført sin 27. forventningsundersøgelse i august 2017. Danskerne er i denne runde af undersøgelsen mere enige om, at huspriserne kommer til at stige, end de har været i nogen af centerets tidligere undersøgelser. Forventningsdannelsen er primært drevet af observationer af den hidtidige prisudvikling. Sammenfaldende med de højere forventninger til huspriserne, er der i befolkningen blevet flere, som gør sig handelsovervejelser.​​

Forventningsundersøgelsen 2. kvartal 2017

​​Boligøkonomisk Videncenter gennemførte sin 26. forventningsundersøgelse i maj 2017. Den typiske dansker har set priserne stige over de seneste år og forventer, at stigningerne fortsætter i nogenlunde samme tempo. En nærmere gennemgang af undersøgelsens resultater tyder på, at det nye brede forlig omkring ejendomsbeskatningen bliver taget godt imod af danskerne, og påvirker deres forventninger svagt i retning af større prisstigninger.​

Forventningsundersøgelsen: 1. kvartal 2017

​Boligøkonomisk Videncenter har i februar 2017 ladet Danmarks Statistik gennemføre den 25. undersøgelse af danskernes forventninger til boligmarkedet. Undersøgelsen viser, at politikeres udtalelser på det seneste har påvirket danskernes forventninger forskelligt alt efter om man spørger blandt ejere eller blandt lejere og andelshavere. Når boligejere tænker på politikernes initiativer og udtalelser, forventer de lavere prisstigninger, end de ellers ville have gjort. Modsat forholder det sig for de som ikke ejer en bolig, som forventer at priserne kommer til at stige mere, når de tænker på politik. ​

Forventningsundersøgelsen: 4. kvartal 2016

To ud af tre i Region Hovedstaden forventer at de lokale boligpriser vil stige. I Region Syddanmark udviser en tredjedel samme optimisme. 

Som en del af undersøgelsen er danskerne i november 2016 blevet spurgt om deres forståelse af det forslag til en reform af boligbeskatningen, som Venstre-regeringen lagde frem i oktober 2016, og som i februar 2017 endnu danner grundlag for skatteforhandlingerne. Under halvdelen af den voksne befolkning kendte på det tidspunkt noget til reformforslagets indhold. Blandt de som havde hørt om indholdet, er det undersøgt, hvordan reformforslaget er blevet forstået.​​​​

Forventningsundersøgelsen: 3. kvartal 2016

​​En forsigtig optimisme omkring boligmarkedets fremtid har efterhånden bidt sig fast. Over halvdelen af danskerne forventer, at boligpriserne vil stige i løbet af det kommende år, mens kun 5% forventer, at priserne vil falde. Forventningerne har til gengæld i store træk ikke udviklet sig siden foråret 2015. 

Forventningsundersøgelsen: 2. kvartal 2016

​​​​​Den 22. udgave af Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskernes forventninger og forhold til boligmarkedet viser, at danskerne fortsat har forventninger om stigende boligpriser. Forventningerne har ikke udviklet sig siden foråret 2015. 
Denne undersøgelse indeholder bl.a. en behandling af, hvilke faktorer, der får potentielle førstegangskøbere til at overveje, at købe deres første ejerbolig. Selvbestemmelse vejer tungest blandt forklaringerne. Men priser, kommende prisstigninger og manglende tilgængelighed af lejeboliger spiller også ind.

Forventningsundersøgelsen: juli 2016

​​​Den 21. udgave af Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskernes forventninger og forhold til boligmarkedet viser, at danskerne fortsat har forventninger om stigende boligpriser. Forventningerne er stadig forholdsvis forsigtige.
Der er i denne undersøgelse ekstraordinært blevet spurgt ind til danskernes kendskab til nylige ændringer i den offentlige regulering af bankernes muligheder for at yde boliglån. Lidt under halvdelen af danskerne er bekendt med, at det i november 2015 blev et formelt krav, at man som boligkøber stiller med en udbetaling på 5% af boligens værdi.​​​​​

Forventningsundersøgelsen: april 2016

Boligøkonomisk Videncenters 20. forventningsundersøgelse tyder ikke på nogen større udvikling i danskernes forventninger til prisudviklingen på boligmarkedet siden foråret 2015. Til gengæld tegner der sig et billede af tiltagende købsovervejelse blandt de, som indtil videre har stået uden for ejerboligmarkedet, særligt i Region Hovedstaden. De potentielle førstegangskøbere er spurgt om hvad der får dem til at overveje at købe. Resultaterne viser, at førstegangskøberne i de forskellige dele af landet i nogen grad har forskellige bekymringer.​​

Forventningsundersøgelsen: december 2015

​Bol​igøkonomisk Videncenters 19. forventnings­under­søg­el­se er gennemført i samarbejde med Danmarks Statistik i august og september 2015. Der er i undersøgelsen konstateret de højeste forventninger til boligpriserne i nogen af forventningsundersøgelserne, BVC har fået foretaget. Den tungest vejende årsag til, at danskerne forventer højere boligpriser er, at boligpriserne er steget i den nærmeste fortid. Den del af danskerne som også har tænkt over økonomien og renteudviklingen er til gengæld mindre optimistiske.​​​​​​​

Forventningsundersøgelsen: august 2015

Boligøkonomisk Videncenters 18. forventningsundersøgelse er gennemført i samarbejde med Danmarks Statistik i marts og april 2015, en periode præget af ekstraordinært lave renter, hvilket også har afspjlet sig i danskernes forventninger til boligmarkedets fremtidige udvikling. Der er i undersøgelsen observeret de højeste forventninger i nogen af de forventningsundersøgelser, BVC har fået lavet.​​

Forventningsundersøgelsen: april 2015

​I december og januar har Danmarks Statistik på vegne af Boligøkonomisk Videncenter gennemført en undersøgelse af befolkningens forventninger til udviklingen på boligmarkedet.​

Forventningsundersøgelsen: januar 2015

I september og oktober måned har Danmarks Statistik på vegne af Boligøkonomisk Videncenter gennemført en undersøgelse af befolkningens forventninger til udviklingen på boligmarkedet.​

Forventningsundersøgelsen: august 2014

​​​I juni og juli måned har Danmarks Statistik på vegne af Boligøkonomisk Videncenter gennemført en undersøgelse af befolkningens forventninger til udviklingen på boligmarkedet.​

Forventningsundersøgelsen: maj 2014

​​I maj måned har Danmarks Statistik på vegne af Boligøkonomisk Videncenter gennemført en undersøgelse af befolkningens forventninger til udviklingen på boligmarkedet.​

Boligmarkedet - Danskernes forventninger

​I november 2013 har Danmarks Statistik på vegne af Boligøkonomisk Videncenter gennemført en undersøgelse af befolkningens forventninger til udviklingen på boligmarkedet.

Forventningsundersøgelsen: august 2013

​I august måned har Danmarks Statistik på vegne af Boligøkonomisk Videncenter gennemført en undersøgelse af befolkningens forventninger til udviklingen på boligmarkedet.

Forventningsundersøgelsen: april 2013

​Boligøkonomisk Videncenter har i april 2013 ladet Danmarks Statistik gennemføre en undersøgelse af befolkningens forventninger til boligmarkedet.

Forventnings­under­søgel­sen: januar 2013

​Boligøkonomisk Videncenter har i januar 2013 ladet Danmarks Statistik gennemføre en undersøgelse af befolkningens forventninger til boligmarkedet.

Danskernes forventninger til boligmarkedet: februar 2010 - september 2012

​Danmarks Statistik har i perioden februar 2010 til september 2012 gennemført ni spørgeskemaundersøgelser, omkring den generelle befolknings forventninger til boligmarkedet. Resultaterne fra disse undersøgelser behandles samlet i denne rapport.

Forventningsundersøgelsen: maj 2012

Boligøkonomisk Videncenter har ladet Danmarks Statistik undersøge befolkningens forventninger til boligmarkedets udvikling. Undersøgelsen er gennemført medio maj 2012, førend befolkningen fik kendskab til indholdet i regeringens udspil til skattereform.

Forventningsundersøgelsen: december 2011

​Boligøkonomisk Videncenter har i december måned ladet Danmarks Statistik undersøge befolkningens forventninger til boligmarkedet. Sammenlignet med den forrige undersøgelse i september 2011 er der umiddelbart færre som angiver, at de tror på højere boligpriser på kort sigt i denne undersøgelse fra december måned 2011.

Forventningsundersøgelsen: september 2011

​Boligøkonomisk Videncenter har i september 2011 ladet Danmarks Statistik undersøge befolkningens forventninger til boligmarkedet. Undersøgelsen viser, at danskerne har mistet troen på, at boligpriserne vil stige i løbet af det næste år.

Forventningsundersøgelsen: maj 2011

​Boligøkonomisk Videncenter har i maj 2011 ladet Danmarks Statistik undersøge befolkningens forventninger til de fremtidige boligpriser. Samtidig er det undersøgt, om befolkningen tror på ændringer i beskatningen af ejerboliger indenfor de næste 5 år.

Forventnings­un­der­sø­gel­sen: december 2010

​Boligøkonomisk Videncenter har i december 2010 ladet Danmarks Statistik undersøge befolkningens forventninger til boligmarkedet. Undersøgelsen viser, at befolkningens optimisme angående udviklingen i boligpriserne i det næste års tid falder

Forventnings­un­der­sø­gel­sen: september 2010

​Videncentret har i september 2010 ladet Danmarks Statistik gennemføre en undersøgelse af, hvordan danskerne oplever de mange modsat rettede udsagn om boligmarkedets fremtid.

Forventnings­un­der­sø­gel­sen: august 2010

​Undersøgelsen kortlægger danskernes forventninger til den fremtidige prisudvikling på boligmarkedet på 1 og 5 års sigt. Danskerne er over sommeren 2010 blevet noget mere afdæmpede i deres forventninger til prisudviklingen på 1 års sigt. Derimod er der fortsat mere positive forventninger på 5 års sigt.

Forventnings­un­der­sø­gel­sen: maj 2010

​En undersøgelse af det danske boligmarked viser at stadig flere boligejere forventer højere boligpriser. Belært af prisboblen på boligmarkedet vurderer størstedelen dog at nuværende økonomiske krise kan komme igen i løbet af de næste ti år. Også boligejernes forventning om teknisk insolvens undersøges.

Forventnings­un­der­sø­gel­sen: februar 2010

​Undersøgelsen kortlægger danskernes viden om boligøkonomi og forventninger til fremtiden på boligmarkedet. Mens boligprisen på kort sigt forventes uændret tror boligejerne på længere sig at prisen på boligmarkedet stiger. Også tilliden til bankrådgiveren undersøges.

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania