Faglige udgivelser

Analyser og andre faglige udgivelser

Flyttemønstre, indkomster og formuer blandt ældre personer og husholdninger

Rapporten belyser udviklingen i de ældre medborgeres flyttemønstre, indkomster og formuer over perioden 1986 til 2011. Vi definerer ældre medborgere som personer i alderen 65 år og derover (i kort form: 65+’erne). Årene efter, at alderen 65 er opnået, betegnes som pensionsårene for alle personer, uanset om de er på arbejdsmarkedet eller er gået på pension. Rapporten baserer sig hovedsagelig på data udtrukket fra forskellige administrative registre, som ligger hos Danmarks Statistik. Derudover har vi trukket tal fra Statistikbanken, SHARE og Boligøkonomisk Videncenters (2011) spørgeskemaundersøgelse af de ældres boligforhold.​​​

Ældres boligforhold: En undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år

​Boligøkonomisk Videncenter har i oktober måned ladet Danmarks Statistik undersøge boligsituationen for del ældre del af befolkningen. Undersøgelsen er udført som en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.362 personer over 70 år fordelt på tre strata: personer bosat i parcelhuse i forstæderne, personer bosat i såkaldte udkantsområder og personer bosat i almennyttigt boligbyggeri opført mellem 1965 og 1980.

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania