Faglige udgivelser

Analyser og andre faglige udgivelser

Tvangsauktioner i Danmark

Aalborg Universitet og DREAM har analyseret 12.865 boliger solgt på tvangsauktion i perioden 2007-12. Desuden er der foretaget detaljerede analyser af 3.606 tvangsauktionssager i de tre retskredse Roskilde, Næstved og Nykøbing Falster. Disse kredse omfatter 14 kommuner, hvoraf mange har været særligt belastet af tvangsauktioner. I analysen anvendes flere metoder til at belyse og kvantificere de sammensatte årsager bag en tvangsauktion. Herunder betragtes det, hvilke faktorer, der var relateret til ejendommens karakter og beliggenhed, til boligmarkedets udvikling, til husstandens profil og til kredithistorien.​​

Flyttemønstre, indkomster og formuer blandt ældre personer og husholdninger

Rapporten belyser udviklingen i de ældre medborgeres flyttemønstre, indkomster og formuer over perioden 1986 til 2011. Vi definerer ældre medborgere som personer i alderen 65 år og derover (i kort form: 65+’erne). Årene efter, at alderen 65 er opnået, betegnes som pensionsårene for alle personer, uanset om de er på arbejdsmarkedet eller er gået på pension. Rapporten baserer sig hovedsagelig på data udtrukket fra forskellige administrative registre, som ligger hos Danmarks Statistik. Derudover har vi trukket tal fra Statistikbanken, SHARE og Boligøkonomisk Videncenters (2011) spørgeskemaundersøgelse af de ældres boligforhold.​​​

Danske boligejeres økonomi under stærkt svingende boligpriser

​Morten Skak og Gintautas Bloze fra Syddansk Universitet har undersøgt de danske boligejeres økonomi i årene 1995 til 2010. Undersøgelsen er registerbaseret og omfatter ca. 75% af de danske boligejere.  Rapporten gennemgår overbelåning og teknisk insolvens fordelt på geografiske områder og boligejernes alder.  Analysen omfatter også husholdningernes rentebyrde og økonomiske råderum.  Endelig ses der på, hvor vanskeligt det er for førstegangskøbere at spare op til deres første boligkøb.

Som led i projektet er der tidligere udgivet ”Danske husholdninger på dybt vand” i februar 2013. Denne analyse baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse. ​​


Danske husholdninger på dybt vand

Syddansk Universitet har med støtte fra Realdania/Boligøkonomisk Videncenter gennemført en undersøgelse af solvens blandt danske boligejere i 2012, baseret på en interviewundersøgelse udført af Danmarks Statistik. Undersøgelsen baserer sig på 2.386 besvarelser, og omfatter både ejerboliger, andelsboliger og lejeboliger. Undersøgelsen afdækker, at der er en betydelig andel af boligejerne, der har solvensproblemer.

Insolvens blandt danske boligejere 2010

Syddansk Universitet har med støtte fra Realdania/Boligøkonomisk Videncenter gennemført en undersøgelse af insolvens blandt danske boligejere i 2010 baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. Dette er en led i projektet ”Projekt om husholdningernes formue- og gældsforhold”. Registerkørslen omfatter personer, der ejer den bolig, som de bebor, og vedrører 967.000 boliger.

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania