Faglige udgivelser

Analyser og andre faglige udgivelser

Bolig- og ejendomsderivater som stabilisator for boligmarkedet

​Denne artikel behandler de potentielle gavnlige effekter af, at etablere et marked for bolig- og ejendomsderivater, samt behovet for samme. Desuden ses nærmere på hindringer for, at etablere et sådant marked.

Hedging housing risk in Denmark using house price indices

In this paper a unique set of data is used to analyze the idiosyncratic component and the potential efficiency using products based on home price indices to hedge home equity risk.

Mulighederne for konstruktion af boligprisindeks som tager højde for konstant kvalitet i Danmark

Ved dette working paper undersøges de umiddelbare muligheder for at konstruere indeks i Danmark som tager højde for konstant kvalitet.

Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks

​Cand.merc.fir Marc Lund Andersens kandidatafhandling behandler potentialet for finansielle instrumenter baseret på indeks for boligpriserne. Sådanne instrumenter vil potentielt kunne hjælpe boligejere til at reducere deres risiko for tab ved prisfald på ejerboligen.

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania