Faglige udgivelser

Analyser og andre faglige udgivelser

Tommelfingerregler for konvertering

​Som fortsættelse på et tidligere projekt om realkreditrådgivning, har Boligøkonomisk Videncenter bedt FinE Analytics om, at optimere på det eksisterende rådgivningsparadigme indenfor realkreditkonvertering, med udgangspunkt i stadig at anvende tommelfingerregler. Dette ønskedes gjort af hensyn til anvendeligheden og gennemsigtigheden af den nye tilgang. To år senere har indsatsen båret frugt i form af en ny rapport. I denne testes en række af alternative regelsæt, med mulighed for både skrå konverteringer (mellem fastforrentet og variabelt forrentede lån) og delvise konverteringer.

Realkredit­råd­giv­ning: et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverterings­prak­sis.

​Boligøkonomisk Videncenter har gennemført et projekt om de historiske konverteringsbølger i Danmark og de tommelfingerregler i markedet, der har ligget til grund herfor. Der er herefter opstillet et alternativt konverteringsværktøj, der bygger på stokastisk programmering, som er blevet testet i forhold til tommelfingerreglerne og på flere tusinder af rentescenarier. Disse test indikerer store potentielle fordele ved at supplere tommelfingerreglerne med andre konverteringsværktøjer og udvikle et nyt rådgivningsparadigme.

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania