Faglige udgivelser

Analyser og andre faglige udgivelser

Evaluering af boligprisprognoser

PA Consulting har for Boligøkonomisk Videncenter analyseret 272 prognoser for boligprisernes udvikling i perioden 2005-2013. Analysen viser, at prognosemagerne har store problemer med at forudsige kommende tiders udvikling i boligpriserne, og at prognoserne generelt har en tendens til at forudsige mere af det samme, med det resultat, at vendinger i boligmarkedet ikke bliver fanget. Prognoserne har i gennemsnit skudt 6,1 procentpoint ved siden af den reelle prisændringstakt, hvilket kan sammenholdes med gennemsnitlige prisændringer på 8 % over analyseperioden.​

Evaluering af rente­prognoser

​PA Consulting har for Boligøkonomisk Videncenter analyseret 517 danske renteprognoser i tidsrummet 2005 – 2013. Analysen viser, at der for både F1 renten samt renten på fastforrentede 30 årige realkreditlån har været store fejlmarginer i perioden.  Der er generelt en tendens til at prognosemagerne undervurderer de store rentebevægelser, der har været i den meget volatile periode.  Prognoserne er udarbejdet af Nationalbanken, De Økonomiske Råd samt af banker og realkreditinstitutter.

Forventnings­un­der­sø­gel­sen: september 2010

​Videncentret har i september 2010 ladet Danmarks Statistik gennemføre en undersøgelse af, hvordan danskerne oplever de mange modsat rettede udsagn om boligmarkedets fremtid.

Analyse af prognoser over renternes udvikling

En analyse viser, at prognosemagerne har problemer med at forudsige renten, især den korte rente, når der ses på perioden 2005 – 2010. Analysen dækker 366 numeriske prognoser fra De Økonomiske Råd, Finansministeriet, storbankerne og realkreditinstitutterne.

Analyse af prognoser over boligprisernes udvikling

​En analyse af forudsigelser om de danske boligpriser viser, at prognosemagerne rammer forkert, både når priserne stiger, og når der er prisfald. Der er ikke større forskel mellem de prognosemagere, der har kommercielle interesser i boligmarkedet, og så de, der må rubriceres som uafhængige.

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania