Nyhedsbreve

Tilmeld nyhedsbrevet

Modtag nyheder fra Boligøkonomisk Videncenter på e-mail

Afmeld nyhedsbrevet


Nyhedsbrev 27

Dette nyhedsbrev indeholder en analyse af, at det er blevet vanskeligere for førstegangskøbere at komme ind på ejerboligmarkedet i København/Aarhus. Derudover gennemgås befolkningens forventninger til boligmarkedet, der var usvækket positive i august 2017. Nyhedsbrevet gennemgår også hovedkonklusionerne fra et større projekt med DREAM om udviklingen i befolkning og boligefterspørgsel i 42 særligt udvalgte kommuner.​​​

Bolig & Tal 13

​​I forbindelse med boligprisindekset for 2. kvartal 2017, fokuseres på prisudviklingen på små, mellemstore og store ejerlejligheder i København. Der er sket et interessant skifte i prisudviklingen, hvor små lejligheder i de seneste år har haft væsentligt større værdistigninger end større lejligheder.

Bolig & Tal 12

Boligøkonomisk Videncenters boligprisindeks er opdateret til og med 1. kvartal 2017. Se nyhedsbrevet Bolig&Tal 12 og få et overblik over tendenserne i boligpriserne.​

Nyhedsbrev 26

​​Nyhedsbrev 26 omhandler bl.a. et unikt landkortmateriale over udviklingen i boligpriserne 2000 – 2015 med en uhørt geografisk detaljering. Hertil kommer en beskrivelse af boligskattereformen samt af befolkningens forventninger til boligmarkedet. Nyhedsbrevet beskriver også det indiske boligprogram ”Housing for all”, et af Verdens mest omfattende statslige byggeprogrammer.

Bolig & Tal 11

​​I disse år prydes overskrifterne ofte med, hvordan boligmarkedet for alvor er vendt og, at boligpriserne stiger voldsomt. Det er dog langt fra alle steder det forholder sig således. Boligøkonomisk Videncenters seniorøkonom, Marc Lund Andersen, illustrerer virkeligheden for de enkelte kommuner i et Danmarkskort, som viser prisudviklingen for huse fra bunden i 2012 til 2016.​

Nyhedsbrev 25

En undersøgelse udført af Danmarks Statistik viser, at befolkningen ikke forstår udspillet om ny boligskat. Kommunikationen herom har svigtet. Nyhedsbrevet indeholder også en artikel om, at de officielle indeks for boligpriserne undervurderer omfanget af krisen på boligmarkedet i landets yderområder. En anden artikel behandler emnet segregering mellem etniske grupper på boligmarkedet i Danmark og udlandet.​​

Bolig & Tal 10

​​De officielle statistikker over boligpriserne har undervurderet krisen i yderområderne. Dét er konklusionen i en ny analyse fra Boligøkonomisk Videncenter. De tal, offentligheden ser, medtager ikke priser ved tvangsauktioner eller priser for ejendomme, der er handlet til under 40% af den offentlige vurdering. Men som bekendt skyder vurderingen galt i yderområderne i forhold til de faktiske handelspriser. Derfor tyder meget på, at der er tegnet et for rosenrødt billede af prisudviklingen i områder som Landsdel Syd- og Vestsjælland.

Boligøkonomisk Videncenters seniorøkonom, Marc Lund Andersen, har sammenlignet de officielle boligpristal med tal, hvori der dels medregnes tvangsauktioner, og dels medregnes ejendomme, der er handlet til mellem 10 og 40% af vurderingen. Konklusionen er, at de officielle tal gav et alt for positivt billede af prisudviklingen for enfamiliehuse i yderområderne i kriseårene. ​​


Nyhedsbrev 24

Boligøkonomisk Videncenters 24. nyhedsbrev fokuserer på konsekvenserne for boligmarkedet af regeringens reformforslag. Konklusionen er, at reformen i sin helhed er gavnlig for boligmarkedet. Nyhedsbrevet gennemgår også befolkningens forventninger til boligmarkedet i efteråret 2016. Forventningerne er fortsat afdæmpet positive. Denne undersøgelse er gennemført, før regeringens fremlagde sine forslag. Endelig omtaler nyhedsbrevet en rapport om markedet for private udlejningsboliger i Tyskland, UK, Holland og Danmark. Den er blevet til efter et samarbejde mellem boligforskere på 4 europæiske læreanstalter. 

Nyhedsbrev 23

​​Nyhedsbrevet sætter fokus på udviklingen på boligmarkedet i Region Nordjylland. Derudover gennemgås centrets såkaldte forventningsundersøgelse, der gennemføres af Danmarks Statistik. Befolkningen har fortsat positive, men relativt afdæmpede forventninger til den fremtidige prisudvikling på boligmarkedet. Der er endvidere en omtale af publikationen ”Det Byggede Danmark 3”, som videncentret netop har præsenteret på Folkemødet på Bornholm. I en kommentar retter Curt Liliegreen fokus på behovet for parcelhusgrunde i omegnen til København.

Bolig & Tal 9

​​Med Bolig&Tal 9 præsenterer Boligøkonomisk Videncenter sit prisindeks for ejerboliger frem til 4. kvartal 2015. Publikationen indeholder mere end 150 indeks som både dækker over de forskellige geografiske områder i Danmark, men også over forskelle boligtyper på baggrund af forskellige boligkarakteristika.​

Nyhedsbrev 22

​​​​Nyhedsbrevet beskriver udviklingen i boligpriserne i Europa, hvor især de største byer oplever store prisstigninger. Nyhedsbrevets hovedartikel ser på Singapores boligmarked, af mange fremholdt som en rollemodel. Der er også en beskrivelse af danskernes forventninger til boligmarkedets udvikling. Videncentret offentliggør samtidig på sin hjemmeside et notat, der gennemgår det omfattende talmateriale om disse forventninger. Endelig omtales en kommende rapport om det private udlejningsmarked i Danmark, England, Tyskland og Holland. I rapporten har en række boligforskere forsøgt at finde en opskrift på, hvordan man kan øge det private udlejningsboligbyggeri. Den udgives i nær fremtid.​​

Bolig & Tal 8

​​Med Bolig&Tal 8 præsenterer Boligøkonomisk Videncenter sit prisindeks for boliger frem til 3. kvartal 2015. Publikationen indeholder mere end 150 indeks som både dækker over de forskellige geografiske områder i Danmark, men også over forskelle boligtyper på baggrund af forskellige boligkarakteristika.

Nyhedsbrev 21

​​I nyhedsbrev 21 kan du blandt andet læse om forholdet mellem udviklingen i boligpriserne og den økonomiske vækst. Læs også om den stigningen i danskernes forventninger til de fremtidige boligpriser og hvordan danskerne danner deres billede af fremtiden. Endelig behandler nyhedsbrevet tre af centerets nystartede projekter. Herunder tredje udgave af magasinet Det Byggede Danmark, analyser af 35 kommuners fremtidsudsigter, og et PhD-projekt hvor der skal udvikles en ny økonomisk model, som skal simulere møderne mellem et utal af borgere og banker på bolig- og finansmarkederne for at opnå en bedre forståelse af hvordan bobler opstår. ​

Bolig & Tal 7

​​Med Bolig&Tal 7 præsenterer Boligøkonomisk Videncenter sit prisindeks for boliger frem til 2. kvartal 2015. Indekset viser, at alle kommuner i Danmark har oplevet prisstigninger siden 1992. Der er imidlertid store forskelle i størrelsen af boligprisstigningerne. Det er tydeligt, at boligpriserne er steget mest i storbyerne. I analysen sættes der også fokus på ejerlejlighedsmarkedet i Region Hovedstaden og Landsdel Østsjælland. Her er ejerlejlighederne, siden den midlertidige bund i priserne i starten af 2012, steget med over 36% i Københavns Kommune og i kommunerne grænsende op til København.​​

Nyhedsbrev 20

​​Nyhedsbrevet beskriver danskernes forventninger i marts/april til udviklingen i boligpriserne. Forventningerne var på det tidspunkt positive, men afdæmpede og uden tegn på spekulative forventninger. Undersøgelsen baserer sig på en omfattende dataindsamling foretaget af Danmarks Statistik for BVC. Nyhedsbrevet omtaler en ny rapport om tvangsauktioner i Danmark i 2007 – 2012. Analysen, der er udført af DREAM og Aalborg Universitet, peger blandt andet på, at der havde været markant flere tvangsauktioner uden de nye låneformer på realkreditmarkedet. Der er også omtale af en rapport, der er på vej, om en udvidet udgave af den model til simulering af boligefterspørgslen, som DREAM har udviklet. Modellen er nu sat op til detaljerede studier af de enkelte kommuner. Endelig er der en artikel om Japans boligmarked, der er ramt af affolkning i store dele af landet, og hvor 8 millioner boliger står tomme.​​​

Bolig & Tal 6

Bolig&Tal 6 behandler udviklingen i københavnske singlers muligheder for at anskaffe sig deres første ejerbolig i perioden fra 1. kvartal 2012 til 4. kvartal 2014. Igennem 2012 og 2013 har nye boligkøbere fået en stadigt strammere økonomi som følge af de stigende priser. I 2014 er denne stigning i udgiftsniveauet bremset som følge af et fald i finansieringsomkostningerne. Alligevel er det gennem hele perioden blevet sværere for singlerne at etablere sig på ejerboligmarkedet, da prisstigninger har medført, at der skal højere indkomster til for at kunne opnå et fornuftigt forhold mellem gæld og indkomst (den såkaldte gældsfaktor).

Bolig & Tal 5

​​Med Bolig&Tal 5 præsenterer Boligøkonomisk Videncenter sit prisindeks for boliger frem til 1. kvartal 2015. I denne opdatering af indekset rettes et særligt fokus på forskellen mellem prisudviklingen for enfamiliehuse i større byer kontra resten af landet. Indekset dækker perioden fra 1992 til 1. kvartal 2015. Prisindekset er et såkaldt ”konstant kvalitets prisindeks”, der bl.a. korrigerer for ændringer i sammensætningen af de handlede boliger i det enkelte kvartal.​​

Nyhedsbrev 19

​​Nyhedsbrevet beskriver danskernes forventninger til boligprisernes udvikling. I dette nummer anvendes en række statistiske teknikker til at identificere de faktorer, der har en reel effekt på forventningerne. For de personer, der har positive forventninger til prisudviklingen, er det især den historiske prisudvikling og udtalelser fra økonomiske eksperter, som skaber optimismen. Nyhedsbrevet beskriver også det boligøkonomiske miljø, der i de seneste år er vokset frem på Aarhus universitet. Der er desuden en artikel om det engelske boligmarked, hvor mangelfuld boligforsyning og stigende boligbyrde presser unge og lav- og mellemindkomst familierne. Endelig er der foromtale af nye rapporter på vej. ​

Bolig & Tal 4

​​Med Bolig&Tal 4 præsenterer Boligøkonomisk Videncenter sit prisindeks for boliger for 4. kvartal 2014. I denne opdatering af indekset rettes et særligt fokus på forskellen i prisudviklingen på ejerlejligheder i København og på Frederiksberg kontra enfamiliehuse på landsplan. Indekset dækker en periode på knap 23 år. Prisindekset er et såkaldt ”konstant kvalitets prisindeks”, der bl.a. korrigerer for ændringer i sammensætningen af de handlede boliger i det enkelte kvartal.​

Bolig & Tal 3

​Med Bolig & Tal 3 præsenterer Boligøkonomisk Videncenter sit prisindeks for boliger for 3. kvartal 2014. I denne opdatering af indekset rettes et særligt fokus på den forskelligartede markedsudvikling i de større danske byer. Der er også en analyse af prisudviklingen på stuelejligheder sammenlignet med lejligheder beliggende fra 1. sal og op. Indekset dækker en periode på knap 23 år. Prisindekset er et såkaldt ”konstant kvalitets prisindeks”, der bl.a. korrigerer for ændringer i sammensætningen af de handlede boliger i det enkelte kvartal.​

Nyhedsbrev 18

Det danske boligmarked er blevet to-delt. Med udgangspunkt i de konkrete tilfælde Frederiksberg og Lolland kommuner gennemgås udviklingen i boligpriser og markedssituationen i øvrigt i to områder, der er præget af henholdsvis opsving og krise. Nyhedsbrevet ser også på befolkningens forventninger til de fremtidige boligpriser. De antyder en svag vækst. Situationen for førstegangskøberne i København analyseres ud fra centrets boligbyrdemodel. Centret spørger en erfaren aktør hvorfor det er så vanskeligt at få opført private udlejningslejligheder i det billigere segment.

Bolig & Tal 2

I Bolig & Tal 2 præsenteres for første gang beregninger foretaget med Boligøkonomisk Videncenters model for boligbyrden for førstegangskøbere i Hovedstadsområdet. Beregningerne dækker udviklingen fra 1. kvartal 2012 til 2. kvartal 2014. Tallene viser købsmulighederne for en række fiktive modelhusstande, der dækker kombinationer af husstandstyper og husstandsindkomster. Modelkørslerne viser, at boligbyrden er gået en anelse op i perioden, men at prisstigningerne på boliger langt hen ad vejen er opvejet af lavere rente. Videncentret vil offentliggøre beregninger over boligbyrden fire gange om året. I denne første offentliggørelse vises kun et mindre uddrag fra beregningerne.

Bolig & Tal 1

I Bolig & Tal nr. 1 præsenteres et indeks, opstillet af BVC, for de danske boligpriser fra 1992 og frem til i dag. Det er baseret på en metode, der ikke er brugt før i Danmark til offentliggjorte prisindeks. Indekset vil blive udsendt fire gange årligt.  Det er ikke hensigten, at indekset skal konkurrere med de prisindeks, som Danmarks Statistik eller den finansielle sektor offentliggør. I stedet vil BVC fokusere på strukturelle forhold, som ikke er dækket i de eksisterende indeks.

Nyhedsbrev 17

​Nyhedsbrevet for september 2014 beskriver danskernes forventninger til boligmarkedets fremtid. Undersøgelsen viser at danskerne er blevet en smule mere optimistiske end de har været hidtil. Optimismen er dog afdæmpet, samlet forventes en prisstigning på 1-2% i det næste års tid.​ Læs desuden om en undersøgelse udført af Danmarks Statistik om skatteværdien af boligejernes rentefradrag. Det er en del af et projekt finansieret af  Boligøkonomisk Videncenter. Nyhedsbrevet omtaler også Boligøkonomisk Videncenters magasin ”Det byggede Danmark”, der netop er udkommet. Det beskriver betydningen af bygninger og anlæg i Danmark.

Nyhedsbrev 16

I nyhedsbrevet fra maj 2014, kan bl.a. læses om en ny analyse af boligprisprognosers pålidelighed i perioden 2005-2013. Analysen er udført af PA Consulting. Nyhedsbrevet gennemgår også danskernes forventninger til udviklingen i boligpriserne. Siden sidst er forventningsundersøgelsen udvidet markant, så det nu er muligt, at belyse afvigelser i forskellige befolkningsgruppers forventninger. I dette nummer stilles skarpt på potentielle førstegangskøbere og de yngre boligejere. Læs desuden om et nyt working paper, som behandler tømmermændene efter det irske byggeeventyr, og om opsvinget på San Franciscos boligmarked, som er ved at skubbe middelklassen ud af byen.

Nyhedsbrev 15

I nyhedsbrevet fra marts 2014, kan bl.a. læses om en ny analyse af renteprognosers pålidelighed i perioden 2005 – 2013, udført af PA Consulting. Nyhedsbrevet gennemgår også danskernes forventninger til boligprisernes udvikling på ét til fem års sigt. I tråd med den aktuelle debat om den danske lejelov, indeholder nyhedsbrevet en artikel om den tilsvarende lovgivning på det tyske marked for private udlejningsboliger. Centret har netop udgivet et omfattende arbejdspapir herom. ​​

Nyhedsbrev 14

Videncentrets 14. nyhedsbrev gennemgår undersøgelsen af danskernes forventninger i november 2013 til boligmarkedets udvikling. Forventningerne viser afdæmpet optimisme. Der beskrives en ny model til beregning af førstegangskøbernes boligbyrde i Hovedstadsområdet.  Endvidere omtales to nye working papers udarbejdet af centret. De omhandler dels udgifterne til administration, drift og vedligeholdelse i lejligheder, dels reguleringen af private udlejningslejligheder i Holland. Der er også interview med Karin Haldrup fra Aalborg Universitet – København om det nye projekt om tvangsauktioner, der omtaltes i nyhedsbrev nr. 13.

Nyhedsbrev 13

Læs den seneste undersøgelse af danskernes forventninger til boligpriserne, der nu peger opad.  Nyhedsbrevet indeholder en omtale af den seneste rapport fra Morten Skak og Gintautas Bloze på Syddansk Universitet om danskernes boligøkonomi i 1995 – 2011. Nyhedsbrevet omtaler også to nye projekter. Det ene projekt er med Aalborg Universitet København samt DREAM om tvangsauktioner i 2007 – 2012.  Det andet projekt er en videreudvikling af DREAMs model til fremskrivning af boligefterspørgslen, så modellen bliver bedre til analyser på lokalt plan. Endelig indeholder nyhedsbrevet interviews med ansatte hos en af videncentrets samarbejdspartnere, Danmarks Statistik.

Nyhedsbrev 12

Læs den seneste undersøgelse om danskernes forventninger til udviklingen på boligmarkedet. Nyhedsbrevet omtaler to nye projekter, som BVC iværksætter. Det første projekt ”Tekst og tal om det byggede miljø” omfatter bl.a. et samarbejde med Danmarks Statistik om at skaffe offentligheden mere og bedre viden om byggeri og boligmarked.  I et andet projekt fortsætter BVC samarbejdet med DREAM om at beskrive den fremtidige udvikling i boligefterspørgslen med særlig fokus på de såkaldte ”yderområder” med stagnerende eller faldende folketal.

Nyhedsbrev 11

Nyhedsbrevet indeholder omtale af tre nye rapporter. Herunder DREAMs detaljerede fremskrivning af boligefterspørgslen, anden omgang af FinE Analytics' behandling af realkreditrådgivningen og lektor Morten Skaks behandling af husholdningernes gældsforhold. Derudover findes en række artikler om udviklingen på det brasilianske boligmarked.

Nyhedsbrev 10

​Nyhedsbrevet indeholder, foruden den seneste forventningsundersøgelse, omtale af et nyt projekt med University of Cambridge omkring determinanter for størrelsen af den private boligudlejningssektor. Derudover findes en artikel om de såkaldte "ghost estates" - nyopførte og dog forladte boligprojekter i Irland. Slutteligt omtales Boligøkonomisk Videncenters engagement i hhv. Krakas finanskrisekommision og Energirenoveringsnetværket under klimaministeriet

Nyhedsbrev 9

​Dette nyhedsbrev beskæftiger sig i særligt høj grad med huslejerne på lejeboligmarkedet. Dette gøres i anledning af to nye rapporter, som behandler emnet. Den ene sammenholder udviklingen i huslejeregulering på tværs af vesteuropæiske lande og vurderer på baggrund heraf dens betydning for størrelsen af den private udlejningssektor. Den anden rapport ser på de fordelingsmæssige konsekvenser af den hjemlige huslejeregulering. Derudover behandles forventningsundersøgelsen, som denne gang inkluderer spørgsmål om befolkningens viden og holdninger til CIBOR-sagen.

Nyhedsbrev 8

Nyhedsbrevet behandler forventningsundersøgelsen, som denne gang er suppleret med en undersøgelse af befolkningens holdning omkring udsigten til en skattereform. Derudover omtales en ny rapport, som ser nærmere på de økonomiske modellers evne til, at konsekvensberegne forskellige politikkers betydning for boligmarkedet. Desuden bringes et interview med adjunkt, PhD Rune Vejlin, Aarhus Universitet, som har modtaget støtte til opstilling af databaser til brug for mikroøkonomiske modeller hvori boligmarkedet indgår. Slutteligt bringes en række artikler om udviklingen på det kinesiske boligmarked.

Nyhedsbrev 7

Foruden en behandling af den seneste forventningsundersøgelse, samler nyhedsbrevet op på en lang række igangværende projekter, om emner som lejelovgivning, fremtidens boligefterspørgsel og modellering af boligmarkedet i de økonomiske modeller. Alle de omtalte projekter er siden nyhedsbrevet blev udgivet, blevet afsluttet, og har affødt en række rapporter som kan findes her på hjemmesiden.

Nyhedsbrev 6

​Nyhedsbrevet sætter fokus på de ældre. Analysen bygger på en omfattende undersøgelse af de ældres tilfredshed med deres nuværende bolig, afstanden til forskellige faciliteter og deres samlede velfærd. Derudover indeholder nyhedsbrevet den seneste forventningsundersøgelse, som denne gang også behandler danskernes tiltro til effektiviteten af regeringens boligpakker.

Nyhedsbrev 5

​​Nyhedsbrevet er denne gang i boligbeskatningens tegn. I forbindelse med den sædvanlige undersøgelse af danskernes forventninger til boligmarkedet, er det blevet undersøgt, hvilke forventninger befolkningen har til fremtidens boligbeskatning. Derudover omtale af et projekt, som ser på hvem der har gavn af huslejereguleringen.

Nyhedsbrev 4

Nyhedsbrevet omtaler en nyligt udgivet rapport, som kulegraver praksis indenfor konvertering af realkreditlån. I den forbindelse opstilles et alternativ til markedets tommelfingerregler for konvertering i form af en model. Nyhedsbrevet bringer også Realkreditforeningens kommentar til projektet. Derudover findes den nyeste forventningsundersøgelse, samt omtale af et nyt projekt om huslejeregulering i vesteuropæiske lande.

Nyhedsbrev 3

​Nyhedsbrevet har fokus på kvaliteten af prognoser for boligmarkedet. I den nyeste forventningsundersøgelse, er danskerne, foruden de sædvanlige spørgsmål om fremtidige boligpriser, blevet spurgt om deres holdninger til økonomiske eksperters optræden med forudsigelser i dagspressen. Desuden behandles en analyse af kvaliteten af forudsigelser omkring udviklingen i renterne.

Nyhedsbrev 2

Nyhedsbrevet behandler et nyt projekt, som skal gennemgå eksisterende praksis omkring konvertring af realkreditlån, og udvikle en model for, hvordan konverteringer kan times mest hensigtsmæssigt. Derudover behandles videncenterets forventningsundersøgelse.

Nyhedsbrev 1

Boligøkonomisk Videncenters første nyhedsbrev introducerer centeret, og tankerne bag initiativet. Derudover behandles centerets første rapport. Den omhandler kvaliteten af økonomiske eksperters forudsigelser omkring boligprisernes udvikling. Læs desuden et interview med lektor Jens Lunde, som forsker og underviser i boligøkonomi ved CBS, og omtale af et projekt med DREAM, som stiler efter at fremstille prognoser for fremtidens boligefterspørgsel. Nyhedsbrevet indeholder desuden den første i en lang række periodiske undersøgelser af danskernes forventninger til boligpriserne.

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania