Presse

Boligøkonomisk Vid​encenter bestræber sig på at formidle sine projekter ud til offentligheden gennem medierne, og videncentret forsøger at påvirke den offentlige debat om boligøkonomi.

Videncentret anvendes også som kommentator af flere medier. Derfor er Boligøkonomisk Videncenter ofte i medierne. I gennemsnit omtales centret i lidt over tre medier hver dag.

Under presseklip vil du finde et ikke-udtømmende udsnit af den pressedækning centeret har fået gennem årene.

Centerets daglige pressekontakt håndteres af direktør Curt Liliegreen.

Cli@bvc.dk  
Mobil 20 18 53 42 ​​​​​

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania