Statistik

Boligprisindeks

Boligøkonomisk Videncenter vedligeholder et indeks for udviklingen i boligpriser, opgjort efter repeated sales-metoden, som sikrer at indekset ikke påvirkes af udsving i kvaliteten af de handlede boliger.

Dermed afspejler indekset ikke udviklingen i den gennemsnitlige kvadratmeterpris, idet kvadratmeterne i snit vil ændre kvalitetsmæssig karakter i perioder med omfattende ombygninger og nybyggeri.

I stedet afspejler indekset, hvad der i snit sker med prisen på de eksisterende boliger, dersom de ikke bliver forbedret.

Indekset kan hentes som regneark: Boligprisindeks​ (2. kvartal 2017)

Desuden bliver indekset præsenteret i nyhedsbrevet Bolig&Tal: 

Bolig&Tal 13​ - 2. kvartal 2017

Bolig&Tal 12​ - 1. kvartal 2017

Bolig&Tal 11 - 4. kvartal 2016

Bolig&Tal 10​ - 1. kvartal 2016

Bolig&Tal 9​ - 4. kvartal 2015

Bolig&Tal 8 - 3. kvartal 2015

Bolig&Tal 7 - 2. kvartal 2015

Bolig&Tal 5​ - 1. kvartal 2015

Bolig&Tal 4​ - 4. kvartal 2014

Bolig&Tal 3​ - 3. kvartal 2014

Bolig&Tal 1 - 2. kvartal 2014


Forventningsundersøgelser

Boligøkonomisk Videncenter får tre gange årligt gennemført en rundspørge om befolkningens forventninger til boligmarkedets fremtidsudsigter. Selve udførelsen heraf står Danmarks Statistik for. Resultaterne fra undersøgelserne publiceres i videncenterets nyhedsbreve. Derudover udgiver vi et mere dybdegående baggrundsnotat.

Gå til nyhedsbreve

Gå til baggrundsnotater

Tekst og tal for det byggede miljø

BVC og Danmarks Statistik har indgået aftale om opstilling af en lang række tidsserier med tal om det byggede miljø. Dette er en del af et større projekt, der skal sikre, at offentligheden får flere og bedre data om byggeri og boligmarked. Projektet pågår stadig, og vil således løbende resultere i nye offentliggørelser.

Læs mere om projektet med Danmarks Statistik

Indtil videre, er følgende dataserier offentliggjort i Statistikbanken eller udvidet, som følge af projektet:

BOLRD: Beboede boliger efter udlejningsforhold (1930 - 2013)

BOST61: Boligsikring i december efter familietype og enhed (1967 - 2011)

BOST62: Boligydelse i december efter pensionsstatus og enhed (1967 - 2011)

BYGV04: Den samlede byggevirksomhed (historisk oversigt) efter byggefase og anvendelse (1939 - 2013)

BYGV05A: Det samlede boligbyggeri, fordelt efter byggefase og boligart (1917 - 2013)

BYGV05B: Det samlede boligbyggeri, fordelt efter byggefase og bygherreforhold (1917 - 2013)

BYGV06: Gennemsnitlig samlet areal i nyopførte boliger efter anvendelse (1916 - 2013)

EJENX: Enfamiliehuse (2006=100) efter salg og indeks (1965 - 1992)

EJEN11: Enfamiliehuse og ejerlejligheder (2006=100) efter salg og indeks og ejendomskategori (1992 - 2012)

EJEN55: Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter ejendomskategori og område (kvartal) (1992K1 - 2013K3)

EJEN66: Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter ejendomskategori og område (år)

EJEN77: Ejendomssalg efter område (region, landsdel), ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer (kvartal)

EJEN88: Ejendomssalg efter område (region, landsdel), ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer (år) (1992 - 2012)

FU5: Husstandenes årlige forbrug efter forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed (1981 - 2010:2012)

FUX: Husstandenes forbrug på bolig og boligudstyr (gennemsnit) efter forbrugsart (1955 - 2010)

INDKF41: Familier efter sogn, ejerforhold og socio-økonomisk status (1986 - 2011)

INDKF9: Familier efter familietype, ældste persons alder, ejer/lejer af bolig og indkomstgruppe (1986 - 2011)

NAHBIE: Boliginvesteringer efter ejerforhold og prisenhed (1966 - 1992)

NAHBIN: Boliginvesteringer efter investeringstype og prisenhed (1966 - 2012)

NAHBIP: Boliginvesteringer efter pct. af BNP (1948 - 2012)

NAHBPR: Boligvedligeholdelse efter reparationstype og prisenhed (1993 - 2012)

TVANG2: Bekendtgjorte tvangsauktioner efter type og område (1979K1 - 2013K4) 

 

Boligøkonomisk database ved AU

Boligøkonomisk Videncenter har støttet Aarhus Universitet i oprettelsen af en database med boligøkonomiske oplysninger på mikroplan. Med mikroplan vil det sige, at der er data om de enkelte husstande og de enkelte boliger i Danmark.

Databasen skal primært anvendes af adjunkt og ph.d. Rune Vejlin, til to forskningsprojekter, der er beskrevet nedenfor, men kan også anvendes af en række ph.d. studerende i boligøkonomi på Aarhus Universitet samt andre ind- og udenlandske forskningsmiljøer.

Hvis du ønsker adgang til data fra denne database, kontakt da venligst lektor Rune Vejlin, Aarhus Universitet.

Læs mere om projektet med Aarhus Universitet

 

​ ​

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania