cover-image

Globaliseringen går to veje, også på ejendomsmarkedet

Udgivet: 04.11.2019

I de senere år er globaliseringen nået til ejendomsmarkedet. Der har traditionelt været en del udenlandske aktører, der opererede på det danske ejendomsmarked. Så man disse efter i sømmene, fremgik det ofte, at det var danske aktører, der havde valgt at lægge hovedsædet udenfor landets grænser, måske som følge af skattemæssige overvejelser.

Nu ser globaliseringen imidlertid ud til reelt at have gjort sit indtog på markedet. Det giver avisoverskrifter, når for eksempel Blackstone køber op.

Ser man imidlertid på, hvor stor en del af omsætningen indenfor ejendomshandel og udlejning, der ligger på udenlandske hænder, så fremgår det, at den er mindre end i dansk erhvervsliv som helhed.

Udenlandske ejede firmaers andel af omsætning ved ejendomshandel og udlejning 2004 - 2017

Kilde: www.statistikbanken.dk, tabel IFATSF1

I 2004 havde udenlandske aktører en omsætning på beskedne 2,2 milliarder kr. I 2017 var det vokset til 15,1 milliarder kr. Det skal imidlertid sættes i forhold til, at danskejede virksomheder havde en væsentlig vækst i samme tidsrum.

Opgør man den udenlandske andel af den samlede omsætning, så får man et noget mere retvisende billede. Opgjort på denne vis, steg den udenlandske andel fra 4,3 pct. i 2004 til 17,6 pct. i 2017, hvor en væsentlig del af stigningen kom efter 2014. Stigningen er givetvis fortsat, da vi har tal for ret omfattende ejendomsopkøb i det seneste stykke tid fra aktører som Blackstone samt Heimstaden.

I mange henseender kan udenlandsk ejerskab være en fordel, så længe virksomhederne tilfører management ekspertise, innovation, nødvendig kapital - og selvfølgelig forstår og respekterer det samfund, de agerer i.

Danmark tager for sig i globaliseringen

Der er imidlertid også en anden side af globaliseringen, som man skal erindre. Ligesom udenlandske aktører opererer i Danmark, så opererer danske aktører i udlandet, og i høj grad indenfor ejendomshandel og udlejning.

Der var i 2017 ikke mindre end 1.400.000 ansatte i danske datterselskaber indenfor samtlige erhverv i udlandet. Alene indenfor industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed var der 390.000 beskæftigede. Det er flere, end der er beskæftiget i disse brancher i Danmark!

Ud af disse 1.400.000 ansatte var 84.000 ansatte beskæftiget indenfor ejendomshandel og udlejning. 50.600 eller 60 pct. var beskæftiget indenfor Europa. Det kunne være interessant at se disse tal dissekeret ned på virksomhedsniveau.

Vi er i Danmark det, økonomer kalder ”en lille åben økonomi”. Det betyder, at vi er helt afhængige af handel og økonomisk interaktion med udlandet. Vi har målt på antal skibe Verdens femte største handelsflåde, større end USA's. Derfor må Danmark om nogen tage globaliseringen til sig. Det er en del af spillet, at når man er så aktiv udenfor sit eget lands grænser, som Danmark er, så må man også byde udenlandske aktører velkommen i sit eget land.

Det betyder ikke, at vi skal afstå fra at tøjle udenlandske aktører på ejendomsmarkedet, når de skaber problemer. Det skal vi, men vi skal ikke fokusere på, at de er udenlandske. Det er underordnet. Fokus må være, om der er uhensigtsmæssigheder i de nugældende regler, samt hvordan disse kan rettes til.

 

Denne artikel er skrevet af Curt Liliegreen til Euroinvestor.