cover-image

Forventningsundersøgelsen 2. kvartal 2020

Udgivet: 19.06.2020

I maj 2020 (under coronapandemien) forventede danskerne en negativ udvikling i priserne på parcelhuse det kommende år. Forventningen var samtidigt, at boligmarkedet ville rejse sig efter krisen, og at boligpriserne uden for hovedstaden ville være helt upåvirkede efter 5 år. I Region Hovedstaden er forventningerne mere påvirkede end de er i resten af landet, men det er fortsat her, indbyggerne forventer den højeste pristilvækst.