cover-image

Udsatte boligområder i Danmark

Udgivet: 11.06.2019

Af: Andreas Ø. Iversen, Jonas Z. Hansen, Marianne F. Hansen og Peter Stephensen

Rapporten afgrænser Danmarks udsatte boligområder. Udviklingen i disse områders geografiske udstrækning og beboernes socioøkonomiske forhold i løbet af de sidste 30 år gennemgås. Ud fra et særligt datasæt for flygtninge bestemmes effekten på beboernes erhvervsdeltagelse og kriminalitet med mere af at blive placeret i et udsat område kontra et ikke-udsat område.