Bolig & Tal 18 - Boligprisindeks 1. kvartal 2019

Udgivet: 12.07.2019

Boligøkonomisk Videncenter offentliggør nu boligprisindeks opdateret med data fra 1. kvartal 2019. I første kvartal 2019 sås små fald i priserne for enfamiliehuse og ejerlejligheder, som faldt hhv. 2,1% og 0,7%. Indikationen af en opbremsning i boligprisstigningerne, som det er set de sidste kvartaler, bestyrkes således i 1. kvartal 2019.

Der er foretaget en ændring i metoden, som har til hensigt at forbedre indeksene. Ændringen har stort set ingen betydning for indeksene på landsplan, men påvirker de enkelte landsdeles indeks, så de nu synes endnu mere retvisende.

Nyhedsbrevet omhandler BVC's boligprisindeks og kan hentes som regneark her:

Boligprisindeks