Bolig & Tal 2

Udgivet: 27.11.2014

I Bolig & Tal 2 præsenteres for første gang beregninger foretaget med Boligøkonomisk Videncenters model for boligbyrden for førstegangskøbere i Hovedstadsområdet. Beregningerne dækker udviklingen fra 1. kvartal 2012 til 2. kvartal 2014. Tallene viser købsmulighederne for en række fiktive modelhusstande, der dækker kombinationer af husstandstyper og husstandsindkomster. Modelkørslerne viser, at boligbyrden er gået en anelse op i perioden, men at prisstigningerne på boliger langt hen ad vejen er opvejet af lavere rente. Videncentret vil offentliggøre beregninger over boligbyrden fire gange om året. I denne første offentliggørelse vises kun et mindre uddrag fra beregningerne.