Bolig & Tal 29 - prisindeks 2. kvartal 2022

Udgivet: 19.09.2022

Prisindeksene i denne udgave af Bolig & Tal bygger som de første prisindeks i Danmark delvist på data fra platformen kaldet Datafordeler – en platform som fremadrettet skal samle grunddata fra de offentlige danske registre. Priserne for enfamiliehuse og ejerlejligheder faldt fra 1. til 2. kvartal 2022 med hhv. 1,2% og 0,8%. På årsbasis holder stigningstakten sig endnu positiv.

Enfamiliehuse er 2,1% dyrere end for et år siden, mens ejerlejligheder er 3,6% dyrere.

Set i lyset af de politiske og makroøkonomiske hændelser (rentestigninger, energikrise, krig i Ukraine) kan de begyndende fald ikke undre.

På side 3-5 ses et overblik over den seneste prisudvikling.

På side 6-14 vises de opdaterede prisindeks fra 1992-2021 3. kvartal i figurer.

På side 15-16 vises prisudviklingen for enfamiliehuse fra 1950 og for ejerlejligheder fra 1973 til i dag.

På side 19 ses en sammenligning mellem de forskellige opgørelser af prisudviklingen fra 1992 og frem udført af Danmarks Statistik, Finans Danmark og Boligøkonomisk Videncenter.