cover-image

Magasinet 37

Udgivet: 20.03.2023

BVC's 37. magasin omhandler bl.a., hvordan boligmarkedet rummer flere og flere singler i et bredt aldersinterval. En anden artikel ser på den igangværende korrektion i boligmarkedets priser. Magasinet behandler også den forestående boligskattereform. Læs også om Færøernes boligmarked, der udfordres af stærke prisudsving og demografiske forandringer.

Artikler i magasinet:

Flere midaldrende enlige

Vi bliver flere enlige på boligmarkedet. En særlig gruppe enlige stiger kraftigt i antal, det er de midaldrende. De skal hverken i mindre ungdomsboliger eller seniorboliger. Bygger vi i dag de boligtyper, som de mange midaldrende har behov for?    SIDE 12

Boligmarkedet tilpasser sig krisen

Boligmarkedet er ramt af rentestigninger og høje energipriser. Markedet tilpasser sig gennem prisfald. Hvor dramatisk er det?    SIDE 26

Nu kommer boligskattereformen

Boligskattereformen træder efter planen i kraft 1. januar 2024, og for de fleste husejere betyder den skattelettelser. Reformen virker meget forskelligt alt efter, om man har hus eller lejlighed og alt efter hvilken kommune, man bor i.    SIDE 4

Bygger vi for få parcelhuse?

Den generelle trend på boligmarkedet går i retning af flere etageejendomme. I nogle dele af landet, som Landsdel Københavns omegn, er der en kraftig efterspørgsel efter parcelhuse som følge af befolkningstilvæksten og stigende velfærd. Imidlertid er det samlede antal af parcelhuse i landsdelen stort set uændret, da der mangler byggegrunde. Det er med til at presse priserne op.    SIDE 8

Læs også...

Boligmarkedet og de forskelligartede behov    SIDE 3
Færøerne - et boligmarked i stormfulde højder    SIDE 18
Interview: Det må jo ikke ende med at blive et kollegieværelse    SIDE 32
Opfandt japanerne det cirkulære byggeri?    SIDE 38