cover-image

Magasinet - nr. 35

Udgivet: 17.05.2021

Nyhedsmagasinet omhandler bl.a. pandemiens konsekvenser for boligmarkedet i form af flyttebevægelser fra København til omegnskommunerne og situationen på de mindre danske øer. En artikel gennemgår målinger af befolkningens forventninger til boligmarkedet i de næste 1 – 5 år. Endvidere gennemgås den historiske udvikling i de sidste 30 år i boligejernes faktisk realiserede værdistigninger/værditab.

Artikler i nyhedsbrevet:

Udflytning fra storbyen

Nettoudflytningen af især børnefamilier fra København tog til i 2020. Står vi ved et vendepunkt, eller er det en udvikling, der i virkeligheden har stået på i forskelligt omfang gennem årtier?    SIDE 4

Nedlukningen har øget danskernes interesse for boligen

Vores forventningundersøgelse viser rekordstor interesse for boligmarkedet blandt danskerne. Interessen er dog ikke ligeligt fordelt. De som opfatter pandemien som mest alvorlig, er mest trygge ved at blive hvor de er, mens dem, som er mest påvirket af pandemien og restriktionerne, overvejer at skifte boligen ud.   SIDE 10

Succes på boligmarkedet handler om timing og beliggenhed

Ud fra et unikt datamateriale gennemgås de faktisk indhøstede værdistigninger, men også tab, som følge af bolighandler i de sidste knap 30 år. Læs hvor mange, der har opnået de helt store gevinster, og hvor mange, der trak en nitte og endte med tab.    SIDE 26

'Flugten' til de små øer

Er det en skrøne, eller er der beviseligt kommet flere mennesker til de mindre øer i de senere år - bl.a. på grund af coronapandemien?   SIDE 16

Læs også...

LEDER: Skal vi have en statsbank til yderområderne?    SIDE 3
Interview: Jo jeg er optimist - og har noget at ha' det i    SIDE 22
Kan man forsikre sig mod prisfald?   SIDE 32
Så er SMILE-modellen blevet opdateret   SIDE 36