cover-image

Nyhedsbrev 31

Udgivet: 11.06.2019

I vores 31. nyhedsbrev forklares en ny analyse af de udsatte boligområder med fokus på, hvordan de påvirker beboernes erhvervsdeltagelse og kriminalitet. Her kan du også læse om de særlige amerikanske boligområder for pensionister. Desuden kan du læse om hvordan man i 1930’ernes USA forsøgte at stabilisere boligmarkedet men endte med racediskrimination og øget segregering. Læs også om de forskellige støtteordninger, hvorved man i udlandet hjælper førstegangskøbere og svage grupper til at komme ind på ejerboligmarkedet.

Parcelhuskvarterer som seniorfællesskaber under Floridas sol

I det sydøstlige USA har man inden for en relativ kort årrække gennemgået en kolossal udvikling – befolkningsmæssigt og økonomisk – som har dannet baggrund for etableringen af en række ’retirement communities’ – særlige byområder for ældre beboere. Boligøkonomisk Videncenter har besøgt et af dem.  LÆS FRA SIDE 4 TIL 13

Redlining - Et vurderingssystem med fatale konsekvenser for afroamerikanere

Med det sigte at genopbygge det amerikanske boligmarked efter depressionen i 1930’erne etablerede man på føderalt niveau det såkaldte HOLC-system – et system, som benyttede racediskriminerende kriterier ved tildeling af lån, og som havde store negative konsekvenser for byudviklingen i større amerikanske byer  SIDE 14

Sådan påvirkes man af at bo i et udsat område

Et større antal flygtninge, som i årene 1986 til 1998 blev anvist af Dansk Flygtningehjælp til en almen bolig, indgår i en undersøgelse, som Boligøkonomisk Videncenter og DREAM har foretaget. Undersøgelsen er en videreudvikling af den segregeringsanalyse, som centret og DREAM startede i efteråret 2018  SIDE 22

Læs også...

LEDER: Behov for støtte til særlige hjørner af boligmarkedet?   SIDE 2
Boliglån til førstegangskøberne og de svage grupper   SIDE 18
Ingen lappeløsninger i Gellerup   SIDE 26
Besøg fra Den Internationale Valutafond (IMF)   SIDE 32