Boligøkonomisk Videncenter søger studenter­medhjælper

Studerer du for at blive journalist? Er du interesseret i at komme i berøring med et brandvarmt emne, og samtidig bygge dit kontaktnet op indenfor boligpolitik, boligmarked, byggeri og hele ”det byggede miljø”. Så har vi et tilbud til dig!

Boligøkonomisk Videncenter søger en studentermedhjælper, der er skrap til at skrive, og som har interesse for samfundsforhold. Når verden bliver normal igen, så holder vi til på vort kontor hos Realdania i centrum af København. Du kommer derfor til at omgås dels os i videncentret, dels 150 andre kolleger i Realdania koncernen med mange spændende forskellige faglige profiler.

Hvem er Boligøkonomisk Videncenter?

Boligøkonomisk Videncenter er en upartisk, uafhængig og faglig aktør i debatten om boligmarkeders betydning i samfundsøkonomien og for danskernes velfærd generelt. Vi producerer fagligt tunge rapporter, men også et nyhedsmagasin såvel som hurtige indlæg på SoMe. Vi er tit i medierne, både radio og TV, aviser såvel som fagblade - med interviews eller debatindlæg.

Vi blev oprettet i 2009 af den filantropiske forening Realdania i kølvandet på finanskrisen, hvor der blev identificeret et behov for at styrke det boligøkonomiske miljø i Danmark, og at sikre at boligmarkedets udvikling kunne behandles seriøst i den offentlige debat uafhængigt af kommercielle interesser.

Boligøkonomisk Videncenter består af 4 økonomer, og har sædvanligvis to studentermedhjælpere ansat. Heriblandt én journaliststuderende og én økonomistuderende. Vi er huset internt i Realdania, hvor vi som nævnt har i omegnen af 150 kollegaer, som arbejder med vidt forskellige emner i relation til det byggede miljø.

Hvad indebærer jobbet?

Stillingen bærer i høj grad præg af opgaver, der opstår ad hoc. Hvilke opgaver du vil få, afhænger i høj grad af dine evner og interesser. Følgende opgaver vil dog med sikkerhed indgå:

- Du vil hjælpe vores talstærke økonomer med at formulere tekster korrekt, skarpt og tilgængeligt. Både gennem løbende sparring og ved korrekturlæsning af tekster, målrettet den brede offentlighed.

- Du overvåger vores omfattende pressedækning og fremhæver nævneværdige resultater.

- Du bliver ansvarlig for at holde vores hjemmeside ajour.

Stillingen har et omfang på ca. 15 timer om ugen. Der vil være mulighed for fleksibilitet omkring eksamener.

Om dig

Du er i gang med en universitetsuddannelse med fokus på sprog og formidling med mindst 1 år tilbage af studiet og mindst 1 år til opstart af eventuel praktik.

I jobbet, er det vigtigt, at du kan skrive godt dansk og har en evne til at formulere dig skarpt. Det er også en fordel, hvis du har god talforståelse, da det stof, vi formidler, oftest vil opgøres i procenter, procentpoint, indekstal og i kontantbeløb. Da jobbet indebærer arbejde med vores hjemmeside, er det desuden en fordel, hvis du har erfaring med CMS-systemer. Ellers er det dog overkommeligt at lære.

Ring til Curt Liliegreen på 20185342 eller skriv på cli@bvc.dk, hvis du vil vide mere, eller er klar til at sende en ansøgning.