Boligprisindeks

Boligøkonomisk Videncenter vedligeholder et indeks for udviklingen i boligpriser, opgjort efter repeated sales-metoden, som sikrer at indekset ikke påvirkes af udsving i kvaliteten af de handlede boliger.

Dermed afspejler indekset ikke udviklingen i den gennemsnitlige kvadratmeterpris, idet kvadratmeterne i snit vil ændre kvalitetsmæssig karakter i perioder med omfattende ombygninger og nybyggeri.

I stedet afspejler indekset, hvad der i snit sker med prisen på de eksisterende boliger, dersom de ikke bliver forbedret.

Indekset kan hentes som regneark: Hent regneark (4. kvartal 2017)

Desuden bliver indekset præsenteret i nyhedsbrevet Bolig&Tal:

Bolig&Tal 15 - 4. kvartal 2017

Bolig&Tal 14 - 3. kvartal 2017

Bolig&Tal 13​ - 2. kvartal 2017

Bolig&Tal 12​ - 1. kvartal 2017

Bolig&Tal 11 - 4. kvartal 2016

Bolig&Tal 10​ - 1. kvartal 2016

Bolig&Tal 9​ - 4. kvartal 2015

Bolig&Tal 8 - 3. kvartal 2015

Bolig&Tal 7 - 2. kvartal 2015

Bolig&Tal 5​ - 1. kvartal 2015

Bolig&Tal 4​ - 4. kvartal 2014

Bolig&Tal 3​ - 3. kvartal 2014

Bolig&Tal 1 - 2. kvartal 2014