Forventningsundersøgelsen 2. kvartal 2018

Forventningsundersøgelsen 2. kvartal 2018

Boligøkonomisk Videncenter fik gennemført sin 30. forventningsundersøgelse i maj 2018. Danskerne er fortsat forsigtigt optimistiske. 57% forventer at prisen på et typisk parcelhus i Danmark vil være højere om et år, end det er i dag, mens kun 4% forventer, at priserne vil være lavere. 68% forventer, at priserne vil være højere om 5 år.

Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i udvalgte danske kommuner

Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i udvalgte danske kommuner

Analyser af befolkningsudvikling, arbejdsmarkedssituation og boligmarkedet i 42 udvalgte kommuner i perioden frem til 2040. Kommunerne tæller blandt andet de såkaldte yderområder. Dette er udarbejdet af forskningsenheden DREAM, med hvem videncentret i de forudgående 7 år har haft et samarbejde om udviklingen af fremskrivningsmodellen SMILE. ​

Støtte til mursten eller til mennesker

04/2018

Et kritisk blik på fingerplanen

04/2018

Ejerboliger i det 21. århundrede

01/2018

Det Byggede Danmark - magasin 3

06/2016

Det Byggede Danmark - magasin 2

06/2015

Det byggede Danmark - magasin 1

08/2014