Demografi, socioøkonomi og boligstrukturer i danske kommuner

Demografi, socioøkonomi og boligstrukturer i danske kommuner

Rapporten indeholder fremskrivninger af danske befolkningsforhold, familiemønstre, uddannelse, arbejdsmarkedsforhold og boligpræferencer frem til år 2040. Boligpræferencerne er beskrevet på kommuneplan og er blandt andet fordelt på ejerformer.

Magasinet - nr. 35

Magasinet - nr. 35

Nyhedsmagasinet omhandler bl.a. pandemiens konsekvenser for boligmarkedet i form af flyttebevægelser fra København til omegnskommunerne og situationen på de mindre danske øer. En artikel gennemgår målinger af befolkningens forventninger til boligmarkedet i de næste 1 – 5 år. Endvidere gennemgås den historiske udvikling i de sidste 30 år i boligejernes faktisk realiserede værdistigninger/værditab.

Bolig & Tal 27 - prisindeks 2. kvartal 2021

09/2021

Brug af forsikringer baseret på boligprisindeks til dækning af boligejeres tab ved boligprisfald

11/2020

Prisudvikling for private udlejningsejendomme opført før 1964 med minimum 7 lejligheder

12/2019

Danske boligprisindeks 1938-2017 - samt historiske data om boligmarkedet

01/2019

Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i udvalgte danske kommuner

12/2017

Det Byggede Danmark - magasin 3

06/2016

Det Byggede Danmark - magasin 2

06/2015

Det byggede Danmark - magasin 1

08/2014