Prisudvikling for private udlejningsejendomme opført før 1964 med minimum 7 lejligheder

Prisudvikling for private udlejningsejendomme opført før 1964 med minimum 7 lejligheder

Boligøkonomisk Videncenter har analyseret prisudviklingen for private udlejningsejendomme. Der er særligt fokus på København og Frederiksberg. Tallene er fremkommet efter særkørsler på den offentlige informationsserver OIS. Analysens hovedresultater er summarisk gengivet i dette arbejdspapir, der senere vil blive udvidet.

Danske boligprisindeks 1938-2017 - samt historiske data om boligmarkedet

Danske boligprisindeks 1938-2017 - samt historiske data om boligmarkedet

Arbejdspapiret omhandler konstruktionen af en række nye boligprisindeks. Indeksene sammenkæder eksisterende indeks med nye indeks, som er konstrueret til formålet af Boligøkonomisk Videncenter.

Magasinet - nr. 33

03/2020

Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i udvalgte danske kommuner

12/2017

Det Byggede Danmark - magasin 3

06/2016

Det Byggede Danmark - magasin 2

06/2015

Det byggede Danmark - magasin 1

08/2014