Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i udvalgte danske kommuner

Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i udvalgte danske kommuner

Analyser af befolkningsudvikling, arbejdsmarkedssituation og boligmarkedet i 42 udvalgte kommuner i perioden frem til 2040. Kommunerne tæller blandt andet de såkaldte yderområder. Dette er udarbejdet af forskningsenheden DREAM, med hvem videncentret i de forudgående 7 år har haft et samarbejde om udviklingen af fremskrivningsmodellen SMILE. ​

Udsatte boligområder i Danmark

Udsatte boligområder i Danmark

Rapporten afgrænser Danmarks udsatte boligområder. Udviklingen i disse områders geografiske udstrækning og beboernes socioøkonomiske forhold i løbet af de sidste 30 år gennemgås. Ud fra et særligt datasæt for flygtninge bestemmes effekten på beboernes erhvervsdeltagelse og kriminalitet med mere af at blive placeret i et udsat område kontra et ikke-udsat område.

Nyhedsbrev 31

06/2019

Danske boligprisindeks 1938-2017 - samt historiske data om boligmarkedet

01/2019

Det Byggede Danmark - magasin 3

06/2016

Det Byggede Danmark - magasin 2

06/2015

Det byggede Danmark - magasin 1

08/2014