Bolig & Tal 24 - prisindeks 3. kvartal 2020

Bolig & Tal 24 - prisindeks 3. kvartal 2020

Boligpriserne i Danmark har hidtil klaret sig bedre end frygtet, efter at coronapandemien indtraf. I 3. kvartal steg priserne for enfamiliehuse med 2,1% og for ejerlejligheder 1,9%. Stigningerne dækker dog over store regionelle forskelle. I forbindelse med udgivelsen af Bolig&Tal 24 foretages fremadrettet en mindre metodejustering, som har til hensigt at forbedre præcisionen af den beregnede prisudvikling for det senest aktuelle kvartal.

Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i udvalgte danske kommuner

Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i udvalgte danske kommuner

Analyser af befolkningsudvikling, arbejdsmarkedssituation og boligmarkedet i 42 udvalgte kommuner i perioden frem til 2040. Kommunerne tæller blandt andet de såkaldte yderområder. Dette er udarbejdet af forskningsenheden DREAM, med hvem videncentret i de forudgående 7 år har haft et samarbejde om udviklingen af fremskrivningsmodellen SMILE. ​

Brug af forsikringer baseret på boligprisindeks til dækning af boligejeres tab ved boligprisfald

11/2020

Magasinet - nr. 34

10/2020

Forventningsundersøgelsen 3. kvartal 2020

10/2020

Prisudvikling for private udlejningsejendomme opført før 1964 med minimum 7 lejligheder

12/2019

Danske boligprisindeks 1938-2017 - samt historiske data om boligmarkedet

01/2019

Det Byggede Danmark - magasin 3

06/2016

Det Byggede Danmark - magasin 2

06/2015

Det byggede Danmark - magasin 1

08/2014