Forventningsundersøgelsen 2. kvartal 2020

Forventningsundersøgelsen 2. kvartal 2020

I maj 2020 (under coronapandemien) forventede danskerne en negativ udvikling i priserne på parcelhuse det kommende år. Forventningen var samtidigt, at boligmarkedet ville rejse sig efter krisen, og at boligpriserne uden for hovedstaden ville være helt upåvirkede efter 5 år. I Region Hovedstaden er forventningerne mere påvirkede end de er i resten af landet, men det er fortsat her, indbyggerne forventer den højeste pristilvækst.

Danske boligprisindeks 1938-2017 - samt historiske data om boligmarkedet

Danske boligprisindeks 1938-2017 - samt historiske data om boligmarkedet

Arbejdspapiret omhandler konstruktionen af en række nye boligprisindeks. Indeksene sammenkæder eksisterende indeks med nye indeks, som er konstrueret til formålet af Boligøkonomisk Videncenter.

Magasinet - nr. 33

03/2020

Prisudvikling for private udlejningsejendomme opført før 1964 med minimum 7 lejligheder

12/2019

Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i udvalgte danske kommuner

12/2017

Det Byggede Danmark - magasin 3

06/2016

Det Byggede Danmark - magasin 2

06/2015

Det byggede Danmark - magasin 1

08/2014