Prisen på ejerboliger 1992-2021

Prisen på ejerboliger 1992-2021

- En husstandsbaseret undersøgelse af den geografiske variation i boligprisudviklingen

Boligbyrden i større byer under pandemi, inflation og renteforhøjelser

Boligbyrden i større byer under pandemi, inflation og renteforhøjelser

Denne udgave af Bolig&Tal regner på førstegangskøbernes muligheder for at anskaffe sig en ejerbolig i Hovedstadsområdet, i og omkring Aarhus, i Odense og i Aalborg i perioden fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2023. Særligt fokus gives til perioden siden 1. kvartal 2020, umiddelbart før pandemien ramte, og længe før krig, og andre hindringer for de globale forsyningskæder fik inflationen til at stige, og medførte rentestigninger, som har påvirket omkostningerne ved at finansiere ejerboliger. Nyhedsbrevet bygger på Boligøkonomisk Videncenters værktøj til løbende at overvåge boligmarkedernes rummelighed. Boligbyrdemodellen BoB.

Karakteristika for huse der rives ned med henblik på nybyggeri

03/2023

Magasinet 37

03/2023

Forventningsundersøgelsen 1. kvartal 2023

03/2023

Flere danskere - nye behov og strukturer

10/2022

Grundpriser for enfamiliehuse 1996-2019 - med fokus på huse købt til nedrivning

06/2022

Demografi, socioøkonomi og boligstrukturer i danske kommuner

05/2021

Brug af forsikringer baseret på boligprisindeks til dækning af boligejeres tab ved boligprisfald

11/2020

Prisudvikling for private udlejningsejendomme opført før 1964 med minimum 7 lejligheder

12/2019

Danske boligprisindeks 1938-2017 - samt historiske data om boligmarkedet

01/2019

Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i udvalgte danske kommuner

12/2017

Det Byggede Danmark - magasin 3

06/2016

Det Byggede Danmark - magasin 2

06/2015

Det byggede Danmark - magasin 1

08/2014