Magasinet 37

Magasinet 37

BVC's 37. magasin omhandler bl.a., hvordan boligmarkedet rummer flere og flere singler i et bredt aldersinterval. En anden artikel ser på den igangværende korrektion i boligmarkedets priser. Magasinet behandler også den forestående boligskattereform. Læs også om Færøernes boligmarked, der udfordres af stærke prisudsving og demografiske forandringer.

Karakteristika for huse der rives ned med henblik på nybyggeri

Karakteristika for huse der rives ned med henblik på nybyggeri

Dette arbejdspapir dykker ned i karakteristika og levetider for 3.025 'teardowns sales' observeret fra 2013- 2020. For denne periode haves unikke data om de nedrevne ejendomme. Disse data bruges til at skabe et overblik over, hvilke særlige karakteristika der har gjort sig gældende for de nedrevne ejendomme. For de nyopførte ejendomme haves de samme data fra 1992-2020.

Forventningsundersøgelsen 1. kvartal 2023

03/2023

Flere danskere - nye behov og strukturer

10/2022

Grundpriser for enfamiliehuse 1996-2019 - med fokus på huse købt til nedrivning

06/2022

Demografi, socioøkonomi og boligstrukturer i danske kommuner

05/2021

Brug af forsikringer baseret på boligprisindeks til dækning af boligejeres tab ved boligprisfald

11/2020

Prisudvikling for private udlejningsejendomme opført før 1964 med minimum 7 lejligheder

12/2019

Danske boligprisindeks 1938-2017 - samt historiske data om boligmarkedet

01/2019

Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i udvalgte danske kommuner

12/2017

Det Byggede Danmark - magasin 3

06/2016

Det Byggede Danmark - magasin 2

06/2015

Det byggede Danmark - magasin 1

08/2014