Nyhedsbrev 31

Nyhedsbrev 31

I vores 31. nyhedsbrev forklares en ny analyse af de udsatte boligområder med fokus på, hvordan de påvirker beboernes erhvervsdeltagelse og kriminalitet. Her kan du også læse om de særlige amerikanske boligområder for pensionister. Desuden kan du læse om hvordan man i 1930’ernes USA forsøgte at stabilisere boligmarkedet men endte med racediskrimination og øget segregering. Læs også om de forskellige støtteordninger, hvorved man i udlandet hjælper førstegangskøbere og svage grupper til at komme ind på ejerboligmarkedet.

Udsatte boligområder i Danmark

Udsatte boligområder i Danmark

Rapporten afgrænser Danmarks udsatte boligområder. Udviklingen i disse områders geografiske udstrækning og beboernes socioøkonomiske forhold i løbet af de sidste 30 år gennemgås. Ud fra et særligt datasæt for flygtninge bestemmes effekten på beboernes erhvervsdeltagelse og kriminalitet med mere af at blive placeret i et udsat område kontra et ikke-udsat område.

Danske boligprisindeks 1938-2017 - samt historiske data om boligmarkedet

01/2019

Er parcelhusejere på spanden og på vej mod afgrunden?

12/2018

Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i udvalgte danske kommuner

12/2017

Det Byggede Danmark - magasin 3

06/2016

Det Byggede Danmark - magasin 2

06/2015

Det byggede Danmark - magasin 1

08/2014