Magasinet - nr. 32

Magasinet - nr. 32

Boligøkonomisk Videncenter er klar med et nyt magasin. Heri kan du læse om de almene boligers rolle i markedet. Du kan også læse, at det er blevet lettere for storbyernes unge at få økonomien til at hænge sammen efter køb af deres første bolig. I magasinet ser vi også nærmere på den meget omtalte paragraf 5.2 i Boligreguleringsloven, som regeringen har nedsat et ekspertudvalg til at revidere. Hvad er op og ned i den sag? Læs også om SMILE-modellen, der skal opdateres, samt om begrebet 'makroprudentiel regulering'.

Prisudvikling for private udlejningsejendomme opført før 1964 med minimum 7 lejligheder

Prisudvikling for private udlejningsejendomme opført før 1964 med minimum 7 lejligheder

Boligøkonomisk Videncenter har analyseret prisudviklingen for private udlejningsejendomme. Der er særligt fokus på København og Frederiksberg. Tallene er fremkommet efter særkørsler på den offentlige informationsserver OIS. Analysens hovedresultater er summarisk gengivet i dette arbejdspapir, der senere vil blive udvidet.

Danske boligprisindeks 1938-2017 - samt historiske data om boligmarkedet

01/2019

Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i udvalgte danske kommuner

12/2017

Det Byggede Danmark - magasin 3

06/2016

Det Byggede Danmark - magasin 2

06/2015

Det byggede Danmark - magasin 1

08/2014