Boliger som ikke bliver brugt - Parcel- og stuehuse

Udgivet: 29.08.2017

Hvor mange enfamiliehuse står forladt rundt omkring i landet? Det forsøger Boligøkonomisk Videncenter at svare på, ved brug af elmåleraflæsningsdata for alle de huse, som ikke havde en tilmeldt helårsbeboer ved årsskiftet 2015-2016. Analysen viser dels, at langt de fleste ubeboede huse enten bliver brugt til andet end beboelse eller kun midlertidigt er ubeboede, men også at der er dele af landet, hvor forladte ejendomme er et problem, som skal tages seriøst.

Arbejdspapiret behandler metoden hvorved 3 forskellige skøn over antallet af forladte huse og huse med meget begrænset anvendelse er udledt. Der er tale om henholdsvis et højt skøn, et lavt skøn og et middelhøjt skøn, hvoraf det middelhøje skøn angiver BVC’s bedste bud på antallet af forladte huse, mens det høje og lave skøn er udtryk for usikkerheden derpå. Alle tre skøn er i tabelbillaget fordelt ud på kommuner, opførelsesår, kystafstand, boligareal, tagdækningsmateriale og ydervægsmateriale.