Advisory Board

Professor Torben M. Andersen

M.sc. fra London School of Economics 1981, lic.oecon fra Århus Universitet 1984, ph.d. fra CORE, Belgien i 1986.

Professor ved Århus Universitet fra 1989.

Tilknyttet en række internationale forskningsinstitutioner, CEPR (London), EPRU (København), IZA (Bonn), CES/IFO (München), Kiel Institute of World Economics, SNS (Stockholm) og Center for International Økonomi (Århus).

Torben M. Andersen var medlem af Det Økonomiske Råds formandskab 1993-1996, og ordførende formand (overvismand) for formandskabet 2001-2003. Formand for Velfærdskommissionen 2003-2005.

Fra 2007 medlem af den svenske vismandsinstitution. 2009 medlem af den norske regerings globaliseringsudvalg. Rådgivningsvirksomhed for den finske og canadiske regering samt for EU kommissionen.

 

Professor Christine Whitehead

Professor emeritus indenfor boligøkonomi på London School of Economics. Tidligere direktør for boligforskningsenheden på Cambridge University, Cambridge Centre for Housing and Planning Research (CCHPR) i perioden 1990-2010.

Christine Whitehead har arbejdet med boligøkonomiske emner siden 1971, hvor hun formulerede den første økonometriske model for Storbritannien.

Har fungeret som rådgiver for det engelske parlament vedrørende boligforhold. Rådgiver for Communities and Local Government (CLG) komitéen om boligforsyning og for programmet Voluntary Right to Buy.

Omfattende boligøkonomisk forfatterskab. Fra de senere år kan nævnes ”Milestones in Housing Finance in Europe” (med Jens Lunde) i 2016, og ”Planning gain – providing infrastructure and affordable housing” fra 2015. I 2018 “A sustainable Increase in Londons housing supply?” sammen med Kathleen Scanlon og Fanny Blanc.

I 1991 tildelt Order of the British Empire for sit arbejde for boligsektoren.

 

Peter Englund

Professor emeritus. Peter Englund har tidligere undervist på blandt andre Uppsala universitet, Stockholm School of Economics, Universiteit Van Amsterdam og Berkeley, University of California.

Peter Englund var i 1993-95 og igen i 2014-15 medlem af Komitéen for Sveriges Riksbanks pris i økonomi (Nobel prisen i økonomi) og sekretær for komitéen i 1996-97 og 2002-2013.

Har arbejdet som videnskabelig rådgiver for Norges Bank og Sveriges Riksbank.  I bestyrelsen for Riksgäldskontoret 1998-2005. Medlem af Ekonomiska Rådet 1987-1993. Omfattende deltagelse i kommissionsarbejde.

Betydelig forskning og publikationer indenfor bolig- og ejendomsøkonomi.

Arbejder som redaktør samt referee for videnskabelige tidsskrifter indenfor bolig- og ejendomsøkonomi.

Medlem af Finanspolitiska Rådet (Swedish Fiscal Policy Council). Englund er i 2018 indtrådt i bestyrelsen for Finansinspektionen, der svarer til Finanstilsynet i Danmark.