Boligprisindeks

Boligøkonomisk Videncenter har udarbejdet et boligprisindeks over enfamiliehuse og ejerlejligheder som ajourføres en gang i kvartalet.

Boligprisindeksene udarbejdes efter repeat sales-metoden. Metoden har den egenskab, at den korrigerer for problematikken ved, at de handlede boliger i praksis er forskellige kvartal for kvartal. Det står i kontrast til prisindeks som f.eks. viser udviklingen i de rene kvadratmeterpriser.

Et udførligt metodenotat kan rekvireres ved henvendelse til Marc Lund Andersen på man@bvc.dk. Du kan læse mere om boligpriser i det kvartalsvise nyhedsbrev Bolig&Tal.

Download boligprisindeks som excel-fil

Sådan bruger du figuren
Kortet ovenfor viser den procentvise stigning i boligpriserne i den udvalgte tidsperiode. Til højre for Danmarkskortet kan du vælge, hvilken periode du vil undersøge, samt om du vil inddele kortet i regioner eller landsdele. Du kan også vælge boligform: Ejerlejligheder eller enfamiliehuse.
Klikker du på kortet viser grafen nedenfor den detaljerede udvikling over perioden. Grafen indstiller automatisk det første år som basisår (niveau 100). En indeksværdi på fx 125 betyder, at boligpriserne er vokset 25 pct. siden basisåret.
Du kan markere flere områder ved at holde Ctrl (el. Cmd på Mac) knappen nede, eller trække med musen i kortet.