Statistikbank

BVC og Danmarks Statistik har indgået aftale om opstilling af en lang række tidsserier med tal om det byggede miljø. Dette er en del af et større projekt, der skal sikre, at offentligheden får flere og bedre data om byggeri og boligmarked.

Projektet har resulteret i, at følgende tidsserier i Statistikbanken er offentliggjort eller udvidet:

Tabel Titel Periode Status
Erhvervslivets sektorer
BYGV04 Den samlede byggevirksomhed (historisk oversigt) efter byggefase og anvendelse 1939-  
BYGV05A Det samlede boligbyggeri, fordelt efter byggefase og boligart 1917-  
BYGV05B Det samlede boligbyggeri, fordelt efter byggefase og bygherreforhold 1917-  
BYGV06 Gennemsnitlig samlet areal i nyopførte boliger efter anvendelse 1916-  
Levevilkår
BOLRD Beboede boliger efter udlejningsforhold 1930-  
BOST61 Boligsikring i december efter familietype og enhed 1967-2011 Afsluttet
BOST62 Boligydelse i december efter pensionsstatus og enhed 1967-2011 Afsluttet
INDKF41 Familier efter sogn, ejerforhold og socio-økonomisk status 1986-2011 Afsluttet
INDKF9 Familier efter familietype, ældste persons alder, ejer/lejer af bolig og indkomstgruppe 1986-2011 Afsluttet
Nationalregnskab og offentlige finanser
NAHBIE Boliginvesteringer efter ejerforhold og prisenhed 1966-1992 Afsluttet
NAHBIN Boliginvesteringer efter investeringstype og prisenhed 1966-2012 Afsluttet
NAHBIP Boliginvesteringer efter pct. af BNP 1948-2012 Afsluttet
NAHBPR Boligvedligeholdelse efter reparationstype og prisenhed 1993-2012 Afsluttet
Priser og forbrug
EJENX Enfamiliehuse (2006=100) efter salg og indeks 1965-1992  
EJEN11 Enfamiliehuse og ejerlejligheder (2006=100) efter salg og indeks og ejendomskategori 1992-  
EJEN55 Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter ejendomskategori og område (kvartal) 1992-2017 Afsluttet
EJEN66 Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter ejendomskategori og område (år) 1992-2017 Afsluttet
EJEN77 Ejendomssalg efter område (region, landsdel), ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer 1992K1-  
EJEN88 Ejendomssalg efter område (region, landsdel), ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer (år) 1992-  
FU5 Husstandenes årlige forbrug efter forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed 1981-2014 Afsluttet
FUX Husstandenes forbrug på bolig og boligudstyr (gennemsnit) efter forbrugsart 1955-2010 Afsluttet
TVANG2 Bekendtgjorte tvangsauktioner efter type og område 1979K1-  

 

Boligøkonomisk Videncenter har endvidere støttet Aarhus Universitet i oprettelsen af en database med boligøkonomiske oplysninger på mikroplan. Mere information kan fås ved rekvirering.