Statistikbank

BVC og Danmarks Statistik har indgået aftale om opstilling af en lang række tidsserier med tal om det byggede miljø. Dette er en del af et større projekt, der skal sikre, at offentligheden får flere og bedre data om byggeri og boligmarked.

Projektet har resulteret i, at følgende tidsserier i Statistikbanken er offentliggjort eller udvidet:

BOLRD: Beboede boliger efter udlejningsforhold (1930 - )

BOST61: Boligsikring i december efter familietype og enhed (1967 - 2011)

BOST62: Boligydelse i december efter pensionsstatus og enhed (1967 - 2011)

BYGV04: Den samlede byggevirksomhed (historisk oversigt) efter byggefase og anvendelse (1939 - )

BYGV05A: Det samlede boligbyggeri, fordelt efter byggefase og boligart (1917 - )

BYGV05B: Det samlede boligbyggeri, fordelt efter byggefase og bygherreforhold (1917 - )

BYGV06: Gennemsnitlig samlet areal i nyopførte boliger efter anvendelse (1916 - )

EJENX: Enfamiliehuse (2006=100) efter salg og indeks (1965 - 1992)

EJEN11: Enfamiliehuse og ejerlejligheder (2006=100) efter salg og indeks og ejendomskategori (1992 - )

EJEN55: Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter ejendomskategori og område (kvartal) (1992K1 - )

EJEN66: Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter ejendomskategori og område (år)

EJEN77: Ejendomssalg efter område (region, landsdel), ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer (kvartal)

EJEN88: Ejendomssalg efter område (region, landsdel), ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer (år) (1992 - )

FU5: Husstandenes årlige forbrug efter forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed (1981 - )

FUX: Husstandenes forbrug på bolig og boligudstyr (gennemsnit) efter forbrugsart (1955 - 2010)

INDKF41: Familier efter sogn, ejerforhold og socio-økonomisk status (1986 - 2011)

INDKF9: Familier efter familietype, ældste persons alder, ejer/lejer af bolig og indkomstgruppe (1986 - 2011)

NAHBIE: Boliginvesteringer efter ejerforhold og prisenhed (1966 - 1992)

NAHBIN: Boliginvesteringer efter investeringstype og prisenhed (1966 - 2012)

NAHBIP: Boliginvesteringer efter pct. af BNP (1948 - 2012)

NAHBPR: Boligvedligeholdelse efter reparationstype og prisenhed (1993 - 2012)

TVANG2: Bekendtgjorte tvangsauktioner efter type og område (1979K1 - )