Historiske boligprisindeks

Boligøkonomisk Videncenter har udarbejdet en række historiske boligprisindeks, som du kan læse mere om arbejdspapiret Danske boligprisindeks 1938-2017 - samt historiske data om boligmarkedet udarbejdet af seniorøkonom Marc Lund Andersen.

Nedenfor kan du udforske data for enfamiliehuse fra 1950 til i dag, ligesom du kan downloade det samlede datasæt i excelformat ved at klikke på xlsx-ikonet. Bemærk, at data er korrigeret for inflation. 

Download boligprisindeks som excel-fil

Enfamiliehuse (1950-nu)

Ejerlejligheder (1973-nu)